Red and black series – Part 2

I’m having fun with this series! Love listening to podcasts while listening by the way. My favorite podcast of the moment is ‘Criminal’, by Phoebe Judge.

Ik heb echt plezier met deze zwart-rode reeks! Ik hou er erg van om naar podcasts te luisteren terwijl ik werk. Mijn favoriete podcast van het moment is ‘Criminal’ door Phoebe Judge.

 

Advertisements

Spring and summer beautiful days list

summerlist 2

Springtime! Time for new plans, projects and adventures! I am completely ready!

Eindelijk lente! Tijd voor nieuwe planne, projecten en avonturen! Ik ben er helemaal klaar voor!

Watercolor weekend

I did some experimenting with watercolor this weekend. Would be nice to do this more often!

 

005-768x1024

001 (768x1024).jpg

 

 

Keep on dreaming

Make sure you have more dreams than memories.

Hand lettering

“This is not a book” highlights part 1

The wonderful world of Keri Smith has inspired me for several years. I had a lot of fun completing a Wreck this Journal and that is why I bought ‘This is not a book’, another of her books, before even finishing my Wreck this Journal. That is now several years ago. I was keen to start working in ‘This is not a book’ but I found it quite a bit harder compared to Wreck this Journal. More thingking and writing, less space for free and creative drawing, glueing and painting. Some pages took me ages to start on and complete. I worked on the book on and off for several years. I think I would have loved to consider ‘This is not a book’ like a kind of creative journal, such as I did with Wreck this Journal. This is not really how this is not a book works however. It encourages you to think out of the box in many ways, including writing and sometimes drawing. Anyway. I am glad and quite proud to consider it finished now! There sure were a lot of really fun pages and I would love to share those with you.

De wonderlijke wereld van Keri Smith inspireert me nu al enkele jaren. Ik vervolledigde enkele jaren terug met heel veel plezier een ‘Wreck this Journal’ en dat is meteen ook waarom ik ‘This is not a book’ (nog een boek van haar) kocht nog voor ik klaar was met ‘Wreck this Journal’. Dat is nu verschillende jaren geleden. Ik was erg enthousiast gestart met werken in ‘This is not a book’ maar dat bleek een stuk lastiger vergeleken met Wreck this Journal. Meer denk- en schrijfwerk, minder plaats voor vrij en creatief tekenen, versieren, kleven en schilderen. Voor sommige pagina’s duurde het een eeuwigheid voor ik er aan begon en ze afwerkte. Ik werkte dus af en toe aan het boek en dit verschillende jaren lang. Ik denk dat ik ‘This is not a book’ het liefst beschouwd had als een soort van creatief dagboek, zoals ook bij Wreck this Journal het geval was. Met This is not a book werkt dit echter niet. Het boek moedigt je aan om out of the box te denken en dit zowel via schrijven als soms ook via tekenen. In elk geval. Ik ben blij en ook wel trots want het is nu af! Er waren zeker ook heel wat leuke pagina’s en die wil ik graag met jullie delen!

this is not a book

this is not a book - recording device

this is not a book

this is not a book - test of endurance

Make the page as big/as small as possible

Maak de pagina zo groot/ zo klein mogelijk

this is not a book

Doodling

this is not a book

this is not a book

this is not a book

Tiny Pleasures

Indian ink & water colours.

I accidently smeared out some ink just above the ‘n’ and tried to save it using some white acrylic paint, which worked only partially.

In know other people use photoshop for this kinds of accidents, but I never tried that. On one side I like the idea of really finishing your work this way and of paying attention to details. I would love to learn more about this! On the other hand I am still a big fan of ‘real, authentic’ work with paper and pens, but I don’t one rules out the other.

 

Chinese inkt & waterverf

Ik veegde per ongeluk wat inkt uit vlak boven de ‘n’ en probeerde dit op te lossen door wat witte acrylverf te gebruiken, wat slechts deels gelukt is.

Ik weet dat anderen fotoshop gebruiken voor dit soort accidentjes, maar ikzelf probeerde het nog nooit. Enerzijds hou ik wel van het idee om je werk op deze manier echt helemaal af te werken en om aandacht te kunnen schenken aan details. Ik zou hier in elk geval meer over willen leren! Anderzijds ben ik nog steeds een grote fan van het authentieke werk met papier en pen, maar ik denk niet dat het ene het andere per definitie uitsluit.

Tiny pleasures

Watercolours – tea

watercolours hand lettering

Good paint brushes are a blessing! I enjoy painting a lot now and having good brushes has surely something to do with it. I painted this one first, and coloured it a bit with coloured pencils after it had dried. And did speak the truth, I really like tea. My favorites are herby and spicy teas.

Goede penselen zijn echt geweldig! Ik hou de laatste tijd echt van schilderen en de goede penselen hebben hier zeker iets mee te maken. Deze heb ik eerst geschilderd en wanneer het was gedroogd heb ik er met kleurpotlood over gekleurd. En ik sprak de waarheid, ik hou echt van thee. Mijn favorieten zijn kruidige thees. 

The Creative License

I have to admit, I hardly ever buy books. I am a regular visitor of my local library and most of the time I don’t feel the need to own the books I read. This summer, however, I came across ‘The Creative License’ and I made an exception. I will explain you why.

The book was written in 2006 and if you google it, you will quickly discover that it is extremely popular. I am thus quite late with my big discovery, but the fact that I don’t live in the US probably explains it a little bit. I really like drawing and when I read a few reviews, I was sold immediately.

In the book, author Danny Gregory wants to inspire everybody to draw no matter what, even badly. He believes everybody is creative. You CAN do it, but you have to practice and make time for it. There are a lot of practical (but fun) instructions on drawing in the book as well. Very inspiring! I wanted to pick up a scetch book and start immediately.

Gregory encourages you to draw every day. That turns out being a lot harder than I thought but I WILL KEEP ON TRYING. Look down to see some of my first drawings acording to the instructions in the book. I will post more as I progress in the book (I am now at page 46). Love this book!!

 

Ik moet toegeven dat ik bijna nooit boeken koop. Ik ben een regelmatige bezoeker van de plaatselijke bibliotheek en meestal voel ik niet de noodzaak om de boeken die ik lees ook te ‘bezitten’. Deze zomer ontdekte ik echter ‘The Creative License’ en maakte ik een uitzondering. Ik zal jullie uitleggen waarom.

Het boek werd geschreven in 2006 en als je even op google kijkt zal je snel ontdekken dat het heel erg populair is. Ik was dus behoorlijk laat met mijn ‘grote ontdekking’, maar het feit dat ik niet in de VS woon speelt hier ook wel wat een rol in. Ik hou heel erg van tekenen en toen ik enkele reviews las, was ik meteen verkocht.

Met het boek wil auteur Danny Gregory iedereen inspireren om te tekenen, wat je ook denkt of vind van jezelf. Hij gelooft dat iedereen creatief is en kan bereiken wat hij maar wil. Je moet er wel voor oefenen en vooral tijd vrijmaken. Er zijn ook veel leuke praktische tips, voorbeelden en oefeningen in het boek. Heel inspirerend! Ik had zin om meteen een schetsboek te nemen en te starten met tekenen.

Mr. Gregory spoort je aan om elke dag te tekenen. Dat blijkt voor mij heel moeilijk te zijn, maar IK BLIJF PROBEREN! Kijk hieronder voor enkele van mijn eerste tekeningen volgens de oefeningen in het boek. Ik zal er zeker nog posten als ik vorder in het boek (ik ben nu pas aan pagina 46).

 

001

002

002 (2)

003 (3)

004 (2)

005