Dino beanie

I made a white teddy bear beanie as a gift for friends newborn baby boy back in january and since I had the idea of making a similar dinosaur one. Now finally found time to make one and blog about it! I used the same pattern but replaced the teddy bear ears  by dino triangles I drew myself. I used fleece on the outside and tricot on the inside, so it’s perfect for autumn.

In januari maakte ik een babymutsje als cadeautje voor het pasgeboren zoontje van vrienden. Sindsdien speelt het idee in mijn hoofd om een gelijkaardig mutsje te maken met dinosaurusvorm. Nu heb ik eindelijk tijd gevonden om een mutsje te maken en er over te bloggen! Ik gebruikte hetzelfde patroon voor het mutsje zelf maar verving de berenoortjes door dino driehokjes die ik zelf tekende. Ik gebruikte fleece voor de buitenkant en tricot voor de binnenkant. Perfect voor de herfst dus!

DSC00736DSC00735DSC00733DSC00732

Advertisements

Newborn gift

020-1024x768

This pretty baby beanie with teddy bear ears can be found on this lovely blog. It was easy to made, I made it in less that one afternoon. The blog includes a free pattern and clear instructions with photos. The hat is made from fleece and thus very warm. Surely a hit! I am going to make more of these!

The airplanes have a hole in the front to insert a spoon and stimulate your baby when eating solids. I found it in this (Dutch) book.

Deze mooie babymuts met berenoortjes vond ik op deze leuke blog. De muts was gemakkelijk te maken, ik maakte ze in minder dan een namiddag. Op de blog kan je een gratis patroon vinden en duidelijke (Engelstalige) instructies met foto’s. De muts is uit fleece en dus lekker warm. Echt een topper! Ik ga zeker meer van deze maken.

De vliegtuigjes hebben vooraan een gat om een lepel in te schuiven. Hiermee kan je je kindje extra stimuleren bij het eten van vast voedsel. Het komt uit dit boek, het boek is helaas niet meer beschikbaar, maar er is wel een vervolgboek!

018-1024x768

Baby dress

I made this lovely and tiny dress during my week off from work between christmas and new year. I found the pattern here. I had some troubles with the piece of elastic that I had to attach for the button on the back, but eventually everything turned out fine. This will be a present for friends. I will surely make other dresses!

Ik maakte dit schattige en piepkleine jurkje in mijn weekje verlof tussen kerst en nieuwjaar. Het was een probeersel maar ik ben echt wel enthousiast! Het patroon vond ik hier. De instructies zijn erg duidelijk. Ik had wel even problemen met het elastiekje dat je moet bevestigen voor het knoopje aan de achterkant, maar uiteindelijk kwam alles goed. Dit wordt een cadeautje voor vrienden. Ik maak dit zeker opnieuw!

 

010-1024x768

Front – voorkant

011-1024x768

Back – achterkant

012-1024x768

Inside – binnenkant

DIY Stamp making

Making your own stamps is fun en relatively easy. Here is a short tutorial on how to proceed!

Je eigen stempels maken is leuk en vrij makkelijk. Hier is een korte tutorial!

DIY stamp making

These are the tools you will need: I bought my erasers at Flying Tiger for € 0.5 each. I cut some of them in half with a kitchen knife. The tool with the wooden handle is a carving tool. I bought mine at Hema and it comes with 5 different blades. 4 of them are blades with a ‘gutter’, each of them with a different width. The fifth blade is straight. The handle has a hole inside and the small stick is used to change the blades. You can buy stamp making rubber at Hema or in craft stores but erasers are cheaper (and they work fine!).

Dit zal je nodig hebben: ik kocht mijn gommen voor € 0.5 bij Flying Tiger. Sommigen sneed ik in twee met een keukenmesje. Het gereedschap met het houten handvat heet een ‘guts’. Er horen verschillende mesjes bij, ik kocht mijn setje bij Hema. Vier van de mesjes hebben een gootje van verschillende breedtes en het vijfde is een plat mesje. Het stokje dient om de mesjes uit het handvat te duwen, dat is immers hol vanbinnen. Je kan bij Hema of in speciaalzaken ook rubber kopen om stempels van te maken maar gommen zijn natuurlijk een stuk goedkoper (en werken ook prima).

DIY stamp making

Draw your design on the eraser with a pencil. Start cutting around the lines with the smallest blade. The lines will end up to be the only part of the eraser that will stick out and this will be the stamp.

Teken je ontwerp met potlood op de gom. Start met rond de lijnen uit te snijden in de gom met het kleinste mesje. De potloodlijnen zullen uiteindelijk het enige deel van de gom zijn dat uitsteekt en dit zal dan de stempel vormen.

DIY stamp making

Continue carving around the lines of your design. Use a bigger blade.

Snij verder rond de lijnen van je ontwerp, gebruik een mesje met een groter gootje.

DIY stamp making

Cut out the inside parts of your design, switch between blades!

Snij de binnenkant van je ontwerp uit, wissel tussen mesjes!

023

Cut out the outside of your design. Start by using one of the smaller blades and then go over it using a bigger one. I use the flat blade at the end to flatten the outside of the design. Work from the outside to the inside, else you will have a hard time cutting out the corners. Finish it by paying attention to detail: cut out all the small bits.

Snij de buitenkant van je ontwerp uit. Ik gebruikte het platte mesje om helemaal op het einde de buitenkanten van het ontwerp vlak te snijden. Start met één van de kleinere mesjes en ga dan over dezelfde plek met een groter mesje. Werk van buiten naar binnen, anders ga je moeite hebben met de hoeken! Werk ten slotte alles af, snij voorzichtig alle overtollige stukjes gom weg en zorg dat alles mooi recht is.

DIY stamp making

Test your stamp and make some alterations if needed!

Test je stempel en maak aanpassingen als dit nodig is!

DIY stamp making

That’s it! Have fun! One last thing: think about it that your design has to be mirrored on the stamp. This is very important when you want to stamp text!

Ziezo! Veel stempelplezier! Nog 1 ding: denk er aan dat je ontwerp in spiegelbeeld op de stempel moet komen. Belangrijk als je tekst wil stempelen!

Duct tape DIY

Friends gave me this book for my birthday in december and I was eager to try it out. I had to wait a couple of weeks because I knew I probably would get a cutting mat for christmas, a very important tool to craft with duct tape. Christmas has ben over for a while now and I tried out some things!

Crafting with duct tape is wonderful! I’m a big fan! I never knew duct tape could be so versatile and that the ‘sheets’ you make with it turn out so strong and flexible. I’m so looking forward to trying out some bigger projects! Let those duct tape handbags come to me!

 

Vrienden gaven me voor mijn verjaardag in december dit boek en ik wou het sindsdien heel graag uitproberen. Ik moest echter eerst enkele weken wachten omdat ik wist dat ik voor kerst waarschijnlijk een snijmat zou krijgen.. en een snijmat is tamelijk cruciaal als je met duct tape wil werken. Sindsdien kon ik enkele projectjes uitproberen!

Projectjes met duct tape zijn geweldig! Ik ben een grote fan! Ik had nooit kunnen vermoeden dat duct tape zo veelzijdig kon zijn en dat de ‘vellen’ die je ermee kan maken zo sterk en flexibel kunnen zijn. Ik kijk er al naar uit om grotere projecten uit te proberen. Laat die duct tape handtassen maar komen!

Supplies – benodigdheden

duct tape supplies

Duct tape DIY

First project: a feather! ‘O my god this is sticky!!’

Eerste project: een veertje! ‘O god dit is kleverig!!’

duct tape feather

Second project: duct tape head band! ‘Whaw this doen’t look bad!’

Tweede project: een haarband! ‘Whaw, dit ziet er niet slecht uit!’

duct tape head band

Third project: duct tape tie! Making duct tape sheets is fun and so doable!

Derde project: duct tape das! Vellen maken van duct tape is leuk en zo doenbaar!

Duct tape tie

Amigurumi green rabbit

I can’t believe that I am actually able to make amigurumi’s! It seemed so hard to do but this one was really doable! I already planning the making of the next one! I found the pattern in this great book. It is very good for beginners, with clear instructions on the first few pages and patterns in 3 different levels. Amigurumi

Crochet is new to you and this seems far too hard? Get a look at this post about how I learned myself the basics of crochet!

 

Ik kan nog niet goed geloven dat ik echt zelf in staat ben om amigurumi’s te maken! Behoorlijk trots! Het leek zo moeilijk maar deze was eigenlijk echt doenbaar. Ik ben nu al aan het nadenken over de volgende! Ik vond het patroon in dit geweldige boek. Het boek is erg goed voor beginners, met duidelijke instructies op de eerste paar pagina’s en met patronen die opgedeeld zijn in 3 niveaus.

Kan je nog niet haken en lijkt dit veel te moeilijk? Ga eens kijken naar deze post over hoe ik mezelf de beginselen van het haken aanleerde!

The supplies – Benodigdheden

Supplies amigurumi rabbit

The finished parts – De afgewerkte onderdeeltjes

006

010

Amigurumi rabbit

Amigurumi rabbit

Alternative christmas tree

Christmas tree

Supplies

 • Thin dark green wool
 • thick mint green wool
 • White plastic fence (eg. to shield a balcony)
 • 1m plant stick
 • christmas ornaments
 • paperclips, to hang the ornaments on the fence

My alternative catproof and recycled christmas tree! This year, I didn’t buy anything but only used materials I already had. I tied a plant stick to the fence make the bottom heavier and to precent it from curling up.  I will possibly try and find another stick to the top to flatten it a little more. The fence hangs on a nail that already was in the wall. Hanging wool and ornaments on the fence was easy thanks to the holes in the fence!

 

Benodigdheden

 • Dunne donkergroene wol
 • Dikke muntgroene wol
 • Witte plastic gaas (om bvb balkons af te schermen)
 • 1m plantenstok
 • Kerstversieringen
 • Paperclips, om de versieringen aan het gaas te hangen

Mijn alternatieve, gerecycleerde kerstboom! Ik heb dit jaar niets gekocht maar gebruikte enkel materialen die ik al had liggen. Ik hing een plantenstok aan het stuk witte gaas om de onderkant zwaarder te maken en om het opkrullen te verminderen. Ik zal misschien nog een tweede stok zoeken om ook de bovenkant wat platter te maken. Het gaas hangt aan een nagel die al in de muur zat. De versieringen en de wool ophangen was supermakkelijk dankzij de gaatjes in het gaas!

Advent Calendar

008

I’m so excited! I made my own advent calendar for the first time EVER! I made my own paper bags by folding and glueing craft paper. I cut out a lid as well. I decorated the bags using washi tape and wrapping paper. I tried to keep it simple and I am really happy with the result. From regular coloured paper, I cut out small red rectangles and used a black pen to write the numbers. Finally, I filled the bags with all kinds of small treats, such as small chocolates and tea!

Supplies:

 • Brown craft paper
 • Wrapping paper with stars: I used that to make some bags and I cut out the stars to decorate the other bags
 • Washi tape
 • Red paper
 • Black pen
 • A large cardboard to pin the bags on
 • pins
 • Chocolate, tea, mini christmas ornaments, … to fill the bags

 

Ik ben zo blij! Ik maakte voor het eerst OOIT mijn eigen advent kalender. Ik maakte zelf kleine papieren zakjes met bruin pakpapier. Ik knipte er ook een omslagje aan om de zakjes te kunnen sluiten; Ik experimenteerde met het vouwen van verschillende soorten zakjes en had hierin echt lol!

Ik versierde de zakjes met washi tape en met restjes cadeaupapier. Ik probeerde het simpel te houden en ben heel blij met het resultaat! Van gekleurd papier maakte ik met een kartelschaar rechthoekjes en hierop schreef ik met een zwarte pen de cijfers. Uiteindelijk vulde ik de zakjes met kleine heerlijkheden zoals kleine chocolaatjes, thee, … Ik hing de zakjes met punaises op een groot stuk karton.

Benodigdheden

 • Bruin pakpapier (het mijne komt van Hema)
 • Cadeaupapier: ik gebruikte het mijne om enkele zakjes uit te maken en ik knipte de sterren uit om de andere zakjes te versieren
 • Washi tape
 • Rood papier
 • Zwarte pen of stift
 • Een groot stuk karton
 • Punaises
 • Chocolade, thee, mini kerstversieringkjes, … om de zakjes te vullen.

Wood burned clothes pins

This is a DIY version of clothes pin-magnets I saw at Flying Tiger. I really love this shop. They have funny, bright, creative stuff and what is even better, they give me good DIY ideas! I used real wooden clothes pins and glued a piece of magnet strip on the back of each one. I added flowers to spice them up. Making them didn’t take me long and oh what a fun I had making them! I would stick them all over my fridge.

Dit is een DIY versie van wasspelden-magneten die ik zag bij Flying Tiger. Ik hou zo van die winkel! Ze hebben grappige, kleurrijke en creatieve spulletjes en wat nog beter is, ze geven me goede DIY ideetjes! Ik gebruikte echte houten wasspelden en kleefde een strookje magneet op de achterkant van elke wasspeld. Ik voegde bloempjes toe om het geheel wat op te leuken. Het maken duurde niet erg lang en oh wat heb ik plezier gehad! Ik zo zou mijn hele koelkast volhangen.

wood burned clothes pin

wood burning

wood burned clothes pin

Fall paper garland

Fall paper garland

Fall is really there now! Time for new paper decorations! For this garland, I started with painting the paper I wanted to use. I used only brown watercolour and painted that with a thick brush and with a paper tissue.

De herfst is nu echt daar! Tijd voor nieuwe papieren versieringen! Voor deze slinger heb ik het papier dat ik wou gebruiken eerst geverfd. Ik gebruikte enkel bruine waterverf en ik verfde het papier met een dikke borstel en een papieren zakdoekje: afdrukken maken met borstel, uitsmeren met zakdoekje.

Fall paper garland

I found inspiration for the shapes of the leaves on the internet. After I cut out the leaves, I drew the vain system lightly with brown watercolours.

Op het internet vond ik inspiratie voor de verschillende bladeren. Nadat ik ze had uitgeknipt, tekende ik de nerven lichtjes met bruine waterverf.

fall paper garland

010

006