Red and black series – Part 2

I’m having fun with this series! Love listening to podcasts while listening by the way. My favorite podcast of the moment is ‘Criminal’, by Phoebe Judge.

Ik heb echt plezier met deze zwart-rode reeks! Ik hou er erg van om naar podcasts te luisteren terwijl ik werk. Mijn favoriete podcast van het moment is ‘Criminal’ door Phoebe Judge.

 

Advertisements

Red and black series – Part 1

Indian ink and red ecoline.
Chinese inkt en rode ecoline.

Tiny Pleasures

Indian ink & water colours.

I accidently smeared out some ink just above the ‘n’ and tried to save it using some white acrylic paint, which worked only partially.

In know other people use photoshop for this kinds of accidents, but I never tried that. On one side I like the idea of really finishing your work this way and of paying attention to details. I would love to learn more about this! On the other hand I am still a big fan of ‘real, authentic’ work with paper and pens, but I don’t one rules out the other.

 

Chinese inkt & waterverf

Ik veegde per ongeluk wat inkt uit vlak boven de ‘n’ en probeerde dit op te lossen door wat witte acrylverf te gebruiken, wat slechts deels gelukt is.

Ik weet dat anderen fotoshop gebruiken voor dit soort accidentjes, maar ikzelf probeerde het nog nooit. Enerzijds hou ik wel van het idee om je werk op deze manier echt helemaal af te werken en om aandacht te kunnen schenken aan details. Ik zou hier in elk geval meer over willen leren! Anderzijds ben ik nog steeds een grote fan van het authentieke werk met papier en pen, maar ik denk niet dat het ene het andere per definitie uitsluit.

Tiny pleasures

Hand lettering

You were right, Mr. Roosevelt! An important lessen I need to remember. I won’t get better or happier by comparing myself with others. There always will be people who are way better than me on anything. Others can serve as an inspiration, of course. But apart from that, I try to be proud of myself and to improve my own skills.

Hand lettering: first fine lines in pencil, then indian ink (had been a long time! Such fun working with it again!)

 

U had gelijk, mijnheer Roosevelt! Een belangrijke les die ik zeker moet onthouden. Ik zal niet gelukkiger worden of beter worden in iets door mezelf te vergelijken met anderen. Er zullen altijd mensen zijn die beter zijn dan ik in gelijk wat. Andere kunnen natuurlijk wel een bron van inspiratie zijn. Maar behalve dat, probeer vooral ik trots te zijn op mezelf en mijn eigen vaardigheden te verbeteren.

Hand lettering: fijne potloodlijntjes, vervolgens chinese inkt (was lang geleden, heel fijn om hier nog eens mee te werken!).

Hand lettering

‘Weerwolven van Wakkerdam’/ The werewolves game

Spionnen weerwolven (2)

I made my own version of the game ‘maffia‘. I drew the pictures with Indian ink and coloured them with watercolours. I strengthened them by glueing cardboard on the back.

My game is based on the ‘spy’ and ‘cold war’ theme. American en Russian spies compete in 2 groups, or both kinds of spies play in one big group.

 

Ik maakte mijn eigen versie van het spel ‘De weerwolven van wakkerdam’. Ik tekende de personages met Chinse inkt en kleurde ze in met waterverf. Ik verstevigde het tekenpapier door het op karton te kleven en plastificeerde ze nadien elk apart.

Mijn versie is gebaseerd op het thema ‘spionnen’ en ‘de koude oorlog’. Amerikaanse en Russische spionnen strijden tegen elkaar, of alle spionnen spelen in 1 grote groep.

Spionnen weerwolven (3)

Some of the spies will do anything for their own profit, even kill a collegue. I included a lot of other roles, such as:

– James Bond, he can protect someone en prevent a death.
– a scientist, he can resurrect someone from death
– a bomb, he makes additional deaths

I wanted a game with a lot of different roles, to allow players to choose which ones to include. I tried it out and it works! Just ask if you would like to know more about it!

 

Sommige spionnen zijn tot alles bereid voor hun eigen gewin, zelfs een collega doden. Dit zijn de bloedspionnen (de weerwolven). Net als bij weerwolven sterft er elke nacht iemand. Ik voegde heel wat andere rollen toe, zoals:

– James Bond, hij kan iemand beschermen en een sterfgeval voorkomen
– Een wetenschapper, die iemand uit de dood kan terughalen
– Waarzegster, kan spreken met de doden
– Dokter, kan eenmaal over leven en door beslissen (de heks in het oorspronkelijke spel)

Ik wou graag een spel met heel diverse rollen, zodat je zelf kan kiezen welke je toevoegt. Ik probeerde het al uit en het werkt 🙂 Vraag gerust als je er meer over wil weten!

Spionnen weerwolven (4)

Spionnen weerwolven (1)