Learning German with Duolingo

 

duolingo klaar

I have been learning German with Duolingo for eight months (!) and would like to talk about this great way of learning a new language. I have been practicing for about 20-30 minutes a day, every day and even in weekends. Continue reading

Advertisements

Decluttering in february

Wow, this was already my 4th month of decluttering one item a day! November, december, january.

A new category of items came to my attention in february: getting rid of things by using or consume them. Examples are the strawberry candle and the pretty tissues. I have quite a lot of this kind of items in my home. A lot of them are gifts, but I started to think that it’s pretty silly to keep them, because people give these gifts to you with the intention that you can USE it, no?

Wow, dit was al de vierde maand waarin ik 1 voorwerp per dag weggooide, weggaf of opzij legde voor de kringwinkel! November, december, januari.

In februari vond ik een nieuwe categorie van voorwerpen: spullen die je kan wegdoen door ze ‘op te gebruiken’. Voorbeelden hieronder zijn de kaars met aardbeiengeur en de mooie zakdoekjes. Ik heb thuis best veel van zulke voorwerpen. Heel wat van hen waren ooit cadeautjes, maar ik besef nu dat het best gek is om die allemaal zo lang bij te houden, want de persoon die jou dit cadeau gaf, gaf het toch zodat jij het kan gebruiken, nee? Anders had hij of zij jou wel iets niet-consumeerbaar gegeven zoals een beeldje of een boek.

Decluttering in january

My third month of decluttering one item a day! Look here for november and december.

A sidenote on ‘decluttering gifts’: some of the items are gifts I once recieved. I hesitated a lot but this are the reasons why I think decluttering gifts can be ok:

 • For all gifts that I declutter, there are other gifts I got from the same person that I really use and love.
 • Some gifts simply have had their best time. They are broken of damaged.
 • The older I get, the more gifts I accumulate. It is impossible to keep everything.
 • I prefer making someone happy who can use the gift more than me.

 

Januari was al de derde maand waarin ik één voorwerp per dag weggooide, weggaf of opzij legde voor de kringwinkel. Kijk hier voor november en december.

Nog even een kanttekening over het wegdoen van cadeaus: soms is het voorwerp dat ik wegdoe een cadeau dat ik ooit kreeg. Ik heb hierover getwijfeld maar dit zijn de redenen waarom ik vind dat het ok kan zijn om cadeaus weg te doen:

 • Voor alle cadeaus die ik wegdoe, zijn er andere cadeaus die ik van diezelfde mensen kreeg die ik echt wel gebruik of koester
 • Sommige cadeaus gaan na een tijd stuk of hebben hun beste gebruikstijd simpelweg gehad.
 • Hoe ouder ik word, hoe meer cadeaus ik verzamel en het is op lange termijn niet haalbaar op álles te houden.
 • Ik maak liever iemand blij die het cadeau beter kan gebruiken dan ikzelf.

2017 goals

 

017-kopie-1024x768

My goals for 2017!! I hesitated a lot if I would post my list of goals. Continue reading

Decluttering in december

I went on with my decluttering project and like in november, I decluttered one item a day. I’m getting the hang of it! Yes! Going on in january!

In december ging ik verder met mijn ontspullen-projectje. Ik gooide of gaf ook deze maand elke dag één ding weg. Yes! Ik ga verder in januari!

Decluttering for dummies

We own too much stuff. It is a hot topic and everyone seems to be reading, writing or blogging about it. I am trying to declutter my home for several years now. I’ve had a few successes, many trips to the local charity but also some projects that have failed. I started something new this november. I am trying to declutter by giving away or throwing away one item per day. Slowly but steadily decluttering my house, I am hoping this will give me more space, less stuff to worry about, and more realizing what’s important to me.

And it worked! This is what I decluttered in november. I threw away lots of stuff, and put some other things in a box for charity that I will bring as soon as my box is full.

I started my decluttering project slowly and easy. Some of the stuff I decluttered were already broken. Or incomplete. Or old. However, I am the person who still thinks: ‘You never know if I ever could use this again’ or ‘I will use this for crafting’. That is why this was a good exercise for me. I had to think about decluttering every day and I had to be honest with myself: am I really going to use this some time? Really? This was a succes, and I am absolutely continuing this in december.

We hebben te veel spullen. Het is een ‘hot topic’ en iedereen lijkt er over te lezen, schrijven of bloggen. Ook ik probeer al enkele jaren mijn huis te ‘ontspullen’, met wisselend succes. Ik heb best al wat bereikt, heel wat tripjes afgelegd naar het containerpark en de kringwinkel, maar er waren ook projectjes die niet echt een succes waren. In november probeerde ik iets nieuws. Ik probeer sinds november te ‘ontspullen’ door 1 ding per dag weg te geven of weg te gooien. Traag maar gestaag je huis ontspullen, dat is het idee.

En het werkte! Hieronder kan je zien wat ik in november weg deed. Ik gooide heel wat spullen weg maar deed er ook een aantal in een doos die klaar staat voor de kringwinkel. Ik breng hem weg zodra de doos vol is.

Ik ben klein begonnen. Sommige dingen die ik weg deed waren al stuk. Of oud. Of onvolledig. Toch heb ik steeds de neiging om te denken: ‘Je weet maar nooit of ik hier nog iets mee kan’ of ‘ik zal dit gebruiken om te knutselen’. Daarom was dit voor mij een goede oefening. Ik was verplicht om elke dag heel even na te denken over ontspullen. Heb ik dit echt nog nodig? Ga ik hier écht ooit nog iets mee doen? Ik moest eerlijk zijn tegenover mezelf en knopen doorhakken. En dat is best goed gelukt. Ik ga hier in december zeker mee door.

 

2016 goals – 2 months update

The previous years, I made a list of goals according to my age, 24 going on 25 for example. Since my birthday is in december (I turnet 26 last december), that list was a bit my yearly goals list as well. In 2016 I decided to do things differently and I made a list of 25 goals, because I decided to stay 25 for ever and never age again. No seriously, keeping track of 25 goals is already hard enough, 25 is a nice number.

A little overview of what I did so far!

 1. Read 20 novels and 5 non-fiction books. I read 2 fiction books and 2 non-fiction books. So far so good! I read ‘The BFG’ (Roald Dahl) in French, combining childhood memories and training my french. I also read ‘The 14th lie’ from ‘The Woman’s Murder Club’ (James Patterson). The two non-fiction book were two dutch books: a book about brothers and sisters of famous persons and a book a large scale research project about happiness.
 2. Concerts and shows. I went to ‘Faces on TV’ and to ‘Bazart’, one show with two Belgian bands.
 3. Projects and DIY’s. I did a few duct tape projects, I experimented with calligraphy and did 2 hand lettering projects (1 coming up soon!).
 4. Buy maximum 5 items of clothing. I bought only one item so far: a warm winter coat!
 5. Blog every week: well, this clearly did not went very well in february. I try to do better from now on.
 6. Less youtube, more crafting and creativity. I am often tired after work and watching youtube is an easy fix. I really want to put more time and effort into crafting though.

Coming up: Like I said, I want to craft and blog more in march. I also want to plan some fun trips, new adventures and fun nights out.

006

De vorige jaren maakte ik een lijst volgens mijn leeftijd, zoals ’24 going on 25′. Aangezien mijn verjaardag in december is (ik werd 26), was dit ook steeds mijn jaarlijks doelenlijstje. Ik 2016 wou ik dingen anders aanpakken en maakte ik een lijst met 25 doelen. Ik besloot dat ik voor altijd 25 wil blijven en nooit meer ouder wil worden. Nee, serieus, ik bedacht dat 25 doelen opvolgen al moeilijk genoeg is, laat staan als dat er ooit 30 worden. 25 is een mooi getal.

 1. 20 romans lezen en 5 non-fictie boeken. Ik las tot nu toe 2 romans en 2 non-fictie boeken.
 2. Concerten en shows. Ik ging naar ‘Faces on TV’ en ‘Bazart’ , 1 show met twee Belgische bands.
 3. Projecten en DIY’s. Ik deed enkele duct tape projecten, experimenteerde met calligrafie en deed twee hand lettering projectjes (1 wordt binnenkort geblogd!).
 4. Koop maximum 5 kledingstukken. Ik kocht tot nu toe 1 kledingstuk: een warme winterjas! Goed bezig hier dus!
 5. Elke week bloggen. Dit is duidelijk niet gelukt in februari. Ik probeer dit in maart beter te doen.
 6. Minder youtube, meer creativiteit. Ik ben vaak moe na het werk en youtube kijken is op vrije avonden een makkelijke oplossing. Ik wil echt proberen om meer tijd en moeite te stoppen in creatieve projecten!

Coming up! Zoals ik hierboven al schreef wil ik echt meer creatieve projecten maken en meer bloggen. Ik wil in maart ook tripjes, avonturen en leuke avondjes uit plannen.

2016 list

My goals for 2016! I focussed on fun, learning, DIY and adventure! I really want to take first aid lessons and declutter, sew, travel and so much more! More posts on this will follow!

Mijn lijstje voor 2016! Ik focuste dit jaar op fun, bijleren, DIY en avontuur! Ik wil dit jaar echt mijn brevet eerste hulp halen, rommel opruimen, naaien, reizen en zo veel meer! Meer blogs hierover zullen zeker volgen!

2016 list

25 => 26 goal recap

2015 is over and my birthday was about 2 weeks ago. Time to wrap up my 25 before 26 – list. I was able to cross off quite some goals, but still couldn’t achieve a bunch of others.

2015 is voorbij en ook mijn verjaardag was ongeveer 2 weken geleden. Tijd om mijn 25 before 26 – lijst er nog eens bij te nemen! Ik heb behoorlijk wat kunnen afstrepen, maar toch bleven heel wat doelen schaamteloos onaangeroerd. 

 

ACHIEVED GOALS – AFGESTREEPTE DOELEN

2. Adventurous travel – Avontuurlijk reizen

We went on a roadtrip to Italy, so this is definitely a yes!! We knew what the first city we were heading to would be but we had  no further plan. Turned out great, wonderfull memories!

We gingen op een roadtrip naar Italië, dus dit is zeker een dikke JA!! We wisten welke stad onze eerste bestemming zou zijn, maar hadden verder geen plan. Geweldige reis met fantastische herinneringen!

Roadtrip

3. Weekend with friends – Weekend weg met vrienden

Yes! And we definitely should do this every year!

Ja, en we zouden dit elk jaar moeten doen!

089

4. Find a long term job – Een job voor langere termijn vinden

Yes! I work in Brussels since november.

Ja! Ik werk sinds november in Brussel.

5. Five sewing projects – 5 naaiprojecten

Yes! Pillow casestissue box coverclutter basketpocket camera bagguitar amp jacket

Ja! Kussenslopenhoes zakdoekendoosspulletjesmandhoes fototoestelhoes gitaarversterker

6. Do something wild – Doe eens wild

Yes! I went karting for the very first time! And it surely wasn’t the last time!

Ja! Ik ging voor de allereerste keer karten! En het zal niet de laatste keer geweest zijn!

8. Go to a music festival – Naar een festival gaan

Yes! I Saw Toto at Rock Zottegem and I went to Ghent Jazz Festival as well.

Ja! Ik zag Toto op Rock Zottegem en ik ging ook een dagje naar Gent Jazz Festival.

Toto

10. Read 20 books – 20 boeken lezen

Yes, I did! I read most books in Dutch, but I read two in English. I am very happy! You can see the first 9 books that I read here.

Ja, gelukt! Ik las de meeste boeken in het Nederlands, maar toch las ik er twee in het Engels. Ik ben zeer tevreden! Hier kan je zien wat de eerste 9 boeken waren die ik las. 

(10) Gulliver’s Travels – Jonathan Swift (EN), (11) Het Juvenalis dilemma – Dan Brown, (12) Het Labyrint – De dorsvloer 2 – Jos De Cock, (13) Egypte (??), (14) Beter dan fictie-De mooiste geschiedenisverhalen, (15) 100 jaar Titanic – Dirk Musschoot, (16) Het dubbelleven van Cassiel Roadnight – Jenny Valentine, (17) Zustermoord – Tess Gerritsen, (18) Het verloren symbool – Dan Brown, (19) The picture of Dorian Gray – Oscar Wilde (EN), (20) Haar naam was Sarah – Tatjana De Rosnay

         

12. Volunteer – Vrijwilligerswerk

Yes! I already wrote that I found a great organization to volunteer in. I learned a lot and made new friends. I am certainely continuing this in 2016!

Ja! Ik schreef eerder al dat ik een geweldige organisatie vond om vrijwilligerswerk te doen. Ik leerde héél veel bij en heb er ook nieuwe vrienden bij. Ik zet dit zeker verder in 2016!

24. Get my drivers licence – Mijn rijbewijs halen

Yes!!! I finally did this during summer! There was sweat, a lot of practice and tears but I am sooo proud!

Ja!!! Dit is deze zomer eindelijk gelukt! Er was zweet, veel oefening en tranen maar ik ben zo trots!

 

Some of the other goals.. – Enkele van de overige puntjes..

1. Be and stay happy. And think about what makes me happy.
Gelukkig zijn en blijven. En nadenken bij wat me gelukkig maakt.

Lets admit this goal was a lot too vague… I didn’t even thought of this goal.
Laten we gewoon toegeven dat dit doel veel te vaag was. Ik niet eens aan dit doel gedácht…

11. First aid lessons – EHBO lessen

I found out that there aren’t much first aid courses close to home. Yes, there are a lot but only for companies. I still really want to do this, though.

Ik ontdekte dat er dicht bij huis niet veel EHBO lessen doorgaan. Ja, er zijn heel veel lessen voor bedrijven, dat wel. Ik wil dit nog steeds heel graag doen!

13. Blog at least once a week – Minstens eenmaal per week bloggen

I succeeded in some months and failed miserably in others. I still blogged more frequently than in 2014 and I want to keep up the good work for 2016. I am still discovering WordPress and I plan on using the ‘publish later’-function more frequently.

Dit is sommige maanden goed gelukt en andere maanden helemaal niet. Ik blogde nog steeds frequenter dan in 2014 en daar ben ik best trots op. Ik wil hier zeker verder aan werken in 2016. Ik ben WordPress nog steeds aan het ontdekken en ik plan ook om komend jaar vaker blogposts vooraf te plannen en uitgesteld te publiceren.

18. Try something new every week – Elke week iets nieuws proberen

Another goal that was too vague. I wanted to be somewhat more crazy, to have some more adventure in my life. During daily life I often forget this and routines and comfort zones are taking over. I am still trying to work out how to make my life more adventurous.

Een ander doel dat wat te vaag was. Ik wou wat meer gekheid en avontuur in mijn leven. Tijdens het dagelijkse leven vergeet ik dit vaak en dan nemen routines en comfort zones het over. Ik ben nog steeds aan het nadenken hoe ik mijn leven wat meer avontuurlijk kan maken.

19. Declutter – Rommel opruimen

I did one succesful 100-things challenge but I never succeeded a second one. Decluttering is still very needed here so.. lets keep working on this in 2016.

Ik deed één succesvolle 100-things challenge maar ik slaagde nooit in een tweede. Ondanks twee pogingen, ja. Rommel opruimen blijft hier erg nodig.. ahum.. laten we hier in 2016 verder aan werken dus.

17, 20 en 22.

I still want to learn to make more and better photos, I want to draw a lot more and make more illustrations. These things take time and I really have to make time for them. It is not that I don’t have enough time, it is more about spending my time more efficiently. Something about more creativity and less youtube videos.

Ik wil nog steeds graag meer en betere foto’s leren maken, ik wil veel meer en vaker tekenen en meer illustraties maken. Deze dingen vragen vooral tijd en ik moet hier echt tijd voor maken. Het is niet dat ik geen tijd heb, het gaat meer om tijd efficiënter indelen. Meer creativiteit en minder youtubefilmpjes. Bijvoorbeeld.

About Bloglovin’

News break! I have discovered bloglovin’

I was struggling to keep track of all the awesome and pretty blogs I like to follow and it felt like such a relief when I discovered that bloglovin’ offers a platform to structure all this for you. I love it!

What is more: you can follow this blog on bloglovin’ as well! Time for a happy-cat-photo and a few dance steps!

 

Groot nieuws! Ik ontdekte bloglovin’

Ik was al een tijdje aan het worstelen om alle fantastische en mooie blogs die ik graag volg bij te houden. Het voelde echt als een openbaring toen ik ontdekte dat bloglovin’ een platform was dat dit allemaal netjes voor jou doet. Ik ben er helemaal weg van!

Er is meer: vanaf nu kan je ook deze blog volgen op bloglovin!! Tijd voor een blije-kat-foto en een dansje!

September (5)