Dino beanie

I made a white teddy bear beanie as a gift for friends newborn baby boy back in january and since I had the idea of making a similar dinosaur one. Now finally found time to make one and blog about it! I used the same pattern but replaced the teddy bear ears  by dino triangles I drew myself. I used fleece on the outside and tricot on the inside, so it’s perfect for autumn.

In januari maakte ik een babymutsje als cadeautje voor het pasgeboren zoontje van vrienden. Sindsdien speelt het idee in mijn hoofd om een gelijkaardig mutsje te maken met dinosaurusvorm. Nu heb ik eindelijk tijd gevonden om een mutsje te maken en er over te bloggen! Ik gebruikte hetzelfde patroon voor het mutsje zelf maar verving de berenoortjes door dino driehokjes die ik zelf tekende. Ik gebruikte fleece voor de buitenkant en tricot voor de binnenkant. Perfect voor de herfst dus!

DSC00736DSC00735DSC00733DSC00732

Advertisements

Wild bibs

I made a series of animal print bibs! Meant as a birth gift, since there are quite a few babies being born these last few months. I found the pattern here. She’s suggesting to use tricot on one side and fleece or terry on the other. I did my own thing and used cotton on one side and some kind of ‘hairy cotton’ with animal print on the other, except for one single terry exception.

Ik maakte een serie dierenprint slabbetjes! Bedoeld als geboortecadeautjes, er worden nogal wat baby’s geboren in onze omgeving de laatste tijd, en een hip geboortecadeautje is dan wel op zijn plaats! Het patroon vond ik hier. Ik maakte telkens de grootste slab (dreumes). Zij suggereert om tricot te gebruiken aan de ene kant en fleece of badstof aan de andere kant. Ik deed lekker eigenzinnig mijn eigen ding en gebruikte katoen aan de ene kant en een soort van ‘harig katoen’ met dierenprint aan de andere kant, op één enkele badstoffen uitzondering na dan.

 

DSC00740

 

DSC00737

DSC00738

 

Newborn gift

020-1024x768

This pretty baby beanie with teddy bear ears can be found on this lovely blog. It was easy to made, I made it in less that one afternoon. The blog includes a free pattern and clear instructions with photos. The hat is made from fleece and thus very warm. Surely a hit! I am going to make more of these!

The airplanes have a hole in the front to insert a spoon and stimulate your baby when eating solids. I found it in this (Dutch) book.

Deze mooie babymuts met berenoortjes vond ik op deze leuke blog. De muts was gemakkelijk te maken, ik maakte ze in minder dan een namiddag. Op de blog kan je een gratis patroon vinden en duidelijke (Engelstalige) instructies met foto’s. De muts is uit fleece en dus lekker warm. Echt een topper! Ik ga zeker meer van deze maken.

De vliegtuigjes hebben vooraan een gat om een lepel in te schuiven. Hiermee kan je je kindje extra stimuleren bij het eten van vast voedsel. Het komt uit dit boek, het boek is helaas niet meer beschikbaar, maar er is wel een vervolgboek!

018-1024x768

Baby dress

I made this lovely and tiny dress during my week off from work between christmas and new year. I found the pattern here. I had some troubles with the piece of elastic that I had to attach for the button on the back, but eventually everything turned out fine. This will be a present for friends. I will surely make other dresses!

Ik maakte dit schattige en piepkleine jurkje in mijn weekje verlof tussen kerst en nieuwjaar. Het was een probeersel maar ik ben echt wel enthousiast! Het patroon vond ik hier. De instructies zijn erg duidelijk. Ik had wel even problemen met het elastiekje dat je moet bevestigen voor het knoopje aan de achterkant, maar uiteindelijk kwam alles goed. Dit wordt een cadeautje voor vrienden. Ik maak dit zeker opnieuw!

 

010-1024x768

Front – voorkant

011-1024x768

Back – achterkant

012-1024x768

Inside – binnenkant

Baby jacket

One to hug

One to hug

A jacket for a friends baby! I noticed that I have now enough sewing experience to finish this project completely without help. I am really proud 🙂

The jacket comes from this book (size 6 months). I noticed that you can buy the pattern apart now as well. Here you can find several sizes and three shapes of caps and extras such as panda ears. The jacket is quite easy en rather quick to make. I wil surely make more!

 

Mijn eerste jasje! Het doet deugd om nu genoeg naaiervaring te hebben om projecten als dit zelfstandig en netjes te kunnen afwerken. Ik ben er trots op 🙂

Dit was een cadeautje voor de baby van een vriendin. Ik heb het jasje uit dit boek, waar het patroon bedoeld is voor kindjes van 6 maanden. Ik zag dat het patroon intussen ook apart te koop is. Hier vind je behalve verschillende maten (48-86) ook drie vormen van kappen en extra’s zoals oortjes. Ik geef Riet volledig gelijk dat het jasje eenvoudig te maken is en vrij snel in elkaar zit. Een topper! Ik ga dit zeker nog maken!

One to hug

Amigurumi green rabbit

I can’t believe that I am actually able to make amigurumi’s! It seemed so hard to do but this one was really doable! I already planning the making of the next one! I found the pattern in this great book. It is very good for beginners, with clear instructions on the first few pages and patterns in 3 different levels. Amigurumi

Crochet is new to you and this seems far too hard? Get a look at this post about how I learned myself the basics of crochet!

 

Ik kan nog niet goed geloven dat ik echt zelf in staat ben om amigurumi’s te maken! Behoorlijk trots! Het leek zo moeilijk maar deze was eigenlijk echt doenbaar. Ik ben nu al aan het nadenken over de volgende! Ik vond het patroon in dit geweldige boek. Het boek is erg goed voor beginners, met duidelijke instructies op de eerste paar pagina’s en met patronen die opgedeeld zijn in 3 niveaus.

Kan je nog niet haken en lijkt dit veel te moeilijk? Ga eens kijken naar deze post over hoe ik mezelf de beginselen van het haken aanleerde!

The supplies – Benodigdheden

Supplies amigurumi rabbit

The finished parts – De afgewerkte onderdeeltjes

006

010

Amigurumi rabbit

Amigurumi rabbit

Crochet for beginners

This book was a present months ago, but since I never tried crochet in my life, I did not dare to give it a go. Until recently! I learned myself to crochet using the book and youtube. It is not quite as hard as I thought it would be. I had to search a while for some good youtube instructions but once I found that, I was on my way. You can find good (dutch) instructions here and here.

Dit boek was een cadeautje van maanden geleden, maar aangezien ik nog nooit gehaakt had lag het sindsdien in mijn kast stof te vergaren. Tot twee weken geleden! Ik leerde mezelf haken met behulp van het boek en youtube. Het is lang niet zo moeilijk als ik dacht. Ik moest even zoeken naar goede instructies maar eenmaal ik die gevonden had, kon ik aan de slag. Goede instructies kan je hier en hier vinden.

Crochet flowers

I started with making this small and easy flower. Perfect to practice the different kinds of stitches. I used wool and a 5 mm hook. I first tried starting with cotton fibers and a smaller 3 mm hook, but this was simply too hard in the beginning.

Ik begon met het maken van deze kleine en makkelijke bloem. Ideaal om de verschillende soorten steken te oefenen. Ik gebruikte wol en een grote haak van 5 mm. Eerst wou ik starten met de typische katoendraad en een kleinere haak van 3 mm maar dit was in het begin eenvoudigweg te moeilijk.

Crochet easy flower

I got ‘hooked on’ (haha) real quick! I made 4 different flowers from the book now. The instructions are clear once you know the basic stitches. Counting stitches and working really precisely is very important, though, since mistakes do show in the end result. I made these flowers using a 3 mm hook and cotton tread. I love this! Still thinking about what I am going to do with them. I bought some coloured cotton tread and my next crochet project will be an AMIGURUMI! That is basically a crochet toy.

Ik vind haken helemaal geweldig! Ik maakte nu al 4 verschillende bloemen uit het boek. De instructies zijn echt wel duidelijk eenmaal je de basissteken kent. Steken tellen en heel precies werken is wel nodig want je ziet fouten wel degelijk in het eindresultaat. Ik maakte de bloemen met een 3 mm haaknaald en katoendraad. Ik ben nog aan het nadenken over wat ik met ze zal doen. Ik kocht nu gekleurde katoendraad en mijn volgend haakproject wordt een AMIGURUMI! Dat is een soort van gehaakte knuffel.

crochet flower

Clutter basket

sewing a clutter basket

I wanted a replacement for the empty shoe box that we used as a clutter basket for a long time. The box is right behind the door and I keep lonely screws, coins, ballpoints and other clutter found in my bags and pockets. This replacer is at the exact same spot, this time I choose for a basket and not a box. In French, there even is a word for a basket like this: ‘vide poche’, or litterally ‘Empty pockets’.

The design comes from this book (in Dutch). I used a light cotton for the inside of the basket and a heavier cotton for the outside. In between both sides is a layer of craft rubber. I had some troubles cutting the rubber at the exact size and had to adjust it quite a lot.. It is important to work really exact for this project and it seems I stil can learn somewhat about that. I like the result, though!

 

Ik wou al een tijd een vervanger voor de lege schoendoos die we al heel lang als ‘spulletjes verzamelplaats’ gebruikten. De doos staat vlak achter de deur en ik laat hier eenzame schroeven, muntstukken, balpennen en andere kleine spullen achter die ik in mijn zakken en handtassen vind. Deze vervanger staat op exact dezelfde plaats, alleen is het nu geen doos maar een mand! In het Frans is er zelfs een woord voor een mand of doos zoals dit: ‘vide poche’ of letterlijk vertaald: ‘zakken leegmaker’.

Het ontwerp komt uit dit boek. Ik gebruikte een licht katoentje voor de binnenkant en een steviger katoen voor de buitenkant. Tussen beide laagjes is een laag knutselrubber. Ik had wat moeite om het knutselrubber op de exact juiste maat te knippen en moest behoorlijk wat bijknippen. Voor dit project is het belangrijk om heel precies te werken en ik kan hier precies nog bijleren. Ik hou wel van het eindresultaat!

sewing a clutter basket

sewing a clutter basket

Sewing a clutter basket

Pocket camera bag

016

017

My old pocket camerabag broke, so I really needed a new one. I couldn’t find a pattern so I had to make one myself. I had to adjust while working but I’m really happy with the result! Sewing the black border was very hard though. I couldn’t turn the bag easily inside out since it is quite thick and small. Moving the border along my sewing machine was hard!

Het hoesje voor mijn compact camera was al even stuk, dus had ik dringend een nieuw nodig. Ik kon nergens een patroon vinden en heb er dus zelf één moeten maken. Ik heb het moeten aanpassen en tijdens het naaien zelfs moeten bijknippen maar ik ben eigenlijk echt tevreden met het resultaat! De zwarte rand naaien was wel heel moeilijk. Ik kon het hoesje niet makkelijk binnenste buiten keren omdat het vrij klein en stevig is (er zit een laag volumevlies tussen). Hierdoor was het erg moeilijk om het hoesje onder mijn naaimachine te manoeuvreren.