25 => 26 goal recap

2015 is over and my birthday was about 2 weeks ago. Time to wrap up my 25 before 26 – list. I was able to cross off quite some goals, but still couldn’t achieve a bunch of others.

2015 is voorbij en ook mijn verjaardag was ongeveer 2 weken geleden. Tijd om mijn 25 before 26 – lijst er nog eens bij te nemen! Ik heb behoorlijk wat kunnen afstrepen, maar toch bleven heel wat doelen schaamteloos onaangeroerd. 

 

ACHIEVED GOALS – AFGESTREEPTE DOELEN

2. Adventurous travel – Avontuurlijk reizen

We went on a roadtrip to Italy, so this is definitely a yes!! We knew what the first city we were heading to would be but we had  no further plan. Turned out great, wonderfull memories!

We gingen op een roadtrip naar Italië, dus dit is zeker een dikke JA!! We wisten welke stad onze eerste bestemming zou zijn, maar hadden verder geen plan. Geweldige reis met fantastische herinneringen!

Roadtrip

3. Weekend with friends – Weekend weg met vrienden

Yes! And we definitely should do this every year!

Ja, en we zouden dit elk jaar moeten doen!

089

4. Find a long term job – Een job voor langere termijn vinden

Yes! I work in Brussels since november.

Ja! Ik werk sinds november in Brussel.

5. Five sewing projects – 5 naaiprojecten

Yes! Pillow casestissue box coverclutter basketpocket camera bagguitar amp jacket

Ja! Kussenslopenhoes zakdoekendoosspulletjesmandhoes fototoestelhoes gitaarversterker

6. Do something wild – Doe eens wild

Yes! I went karting for the very first time! And it surely wasn’t the last time!

Ja! Ik ging voor de allereerste keer karten! En het zal niet de laatste keer geweest zijn!

8. Go to a music festival – Naar een festival gaan

Yes! I Saw Toto at Rock Zottegem and I went to Ghent Jazz Festival as well.

Ja! Ik zag Toto op Rock Zottegem en ik ging ook een dagje naar Gent Jazz Festival.

Toto

10. Read 20 books – 20 boeken lezen

Yes, I did! I read most books in Dutch, but I read two in English. I am very happy! You can see the first 9 books that I read here.

Ja, gelukt! Ik las de meeste boeken in het Nederlands, maar toch las ik er twee in het Engels. Ik ben zeer tevreden! Hier kan je zien wat de eerste 9 boeken waren die ik las. 

(10) Gulliver’s Travels – Jonathan Swift (EN), (11) Het Juvenalis dilemma – Dan Brown, (12) Het Labyrint – De dorsvloer 2 – Jos De Cock, (13) Egypte (??), (14) Beter dan fictie-De mooiste geschiedenisverhalen, (15) 100 jaar Titanic – Dirk Musschoot, (16) Het dubbelleven van Cassiel Roadnight – Jenny Valentine, (17) Zustermoord – Tess Gerritsen, (18) Het verloren symbool – Dan Brown, (19) The picture of Dorian Gray – Oscar Wilde (EN), (20) Haar naam was Sarah – Tatjana De Rosnay

         

12. Volunteer – Vrijwilligerswerk

Yes! I already wrote that I found a great organization to volunteer in. I learned a lot and made new friends. I am certainely continuing this in 2016!

Ja! Ik schreef eerder al dat ik een geweldige organisatie vond om vrijwilligerswerk te doen. Ik leerde héél veel bij en heb er ook nieuwe vrienden bij. Ik zet dit zeker verder in 2016!

24. Get my drivers licence – Mijn rijbewijs halen

Yes!!! I finally did this during summer! There was sweat, a lot of practice and tears but I am sooo proud!

Ja!!! Dit is deze zomer eindelijk gelukt! Er was zweet, veel oefening en tranen maar ik ben zo trots!

 

Some of the other goals.. – Enkele van de overige puntjes..

1. Be and stay happy. And think about what makes me happy.
Gelukkig zijn en blijven. En nadenken bij wat me gelukkig maakt.

Lets admit this goal was a lot too vague… I didn’t even thought of this goal.
Laten we gewoon toegeven dat dit doel veel te vaag was. Ik niet eens aan dit doel gedácht…

11. First aid lessons – EHBO lessen

I found out that there aren’t much first aid courses close to home. Yes, there are a lot but only for companies. I still really want to do this, though.

Ik ontdekte dat er dicht bij huis niet veel EHBO lessen doorgaan. Ja, er zijn heel veel lessen voor bedrijven, dat wel. Ik wil dit nog steeds heel graag doen!

13. Blog at least once a week – Minstens eenmaal per week bloggen

I succeeded in some months and failed miserably in others. I still blogged more frequently than in 2014 and I want to keep up the good work for 2016. I am still discovering WordPress and I plan on using the ‘publish later’-function more frequently.

Dit is sommige maanden goed gelukt en andere maanden helemaal niet. Ik blogde nog steeds frequenter dan in 2014 en daar ben ik best trots op. Ik wil hier zeker verder aan werken in 2016. Ik ben WordPress nog steeds aan het ontdekken en ik plan ook om komend jaar vaker blogposts vooraf te plannen en uitgesteld te publiceren.

18. Try something new every week – Elke week iets nieuws proberen

Another goal that was too vague. I wanted to be somewhat more crazy, to have some more adventure in my life. During daily life I often forget this and routines and comfort zones are taking over. I am still trying to work out how to make my life more adventurous.

Een ander doel dat wat te vaag was. Ik wou wat meer gekheid en avontuur in mijn leven. Tijdens het dagelijkse leven vergeet ik dit vaak en dan nemen routines en comfort zones het over. Ik ben nog steeds aan het nadenken hoe ik mijn leven wat meer avontuurlijk kan maken.

19. Declutter – Rommel opruimen

I did one succesful 100-things challenge but I never succeeded a second one. Decluttering is still very needed here so.. lets keep working on this in 2016.

Ik deed één succesvolle 100-things challenge maar ik slaagde nooit in een tweede. Ondanks twee pogingen, ja. Rommel opruimen blijft hier erg nodig.. ahum.. laten we hier in 2016 verder aan werken dus.

17, 20 en 22.

I still want to learn to make more and better photos, I want to draw a lot more and make more illustrations. These things take time and I really have to make time for them. It is not that I don’t have enough time, it is more about spending my time more efficiently. Something about more creativity and less youtube videos.

Ik wil nog steeds graag meer en betere foto’s leren maken, ik wil veel meer en vaker tekenen en meer illustraties maken. Deze dingen vragen vooral tijd en ik moet hier echt tijd voor maken. Het is niet dat ik geen tijd heb, het gaat meer om tijd efficiënter indelen. Meer creativiteit en minder youtubefilmpjes. Bijvoorbeeld.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: