A sneek peek into my sketch book (part 1)

I bought this sketch book last year. I wanted to practice realistic drawing a bit more, to be able to draw more freely with other materials and when not trying to draw realisticly. Drawing regularly turned out to be harder than I thought. I bought this book and had a lot of fun with it, but then I found a job and set the book aside. And there it still lays.

I wanted to do things differently since new year. Less pressure, more drawing and more fun at drawing. Soon, I will make a post about how that turned out so far.

 

Ik kocht dit schetsboek vorig jaar. Ik wou realistisch tekenen oefenen, om ook vrijer en makkelijker te kunnen tekenen met andere materialen en ook als ik niet probeer om per se realistisch te tekenen. Hoe meer je tekent, hoe beter je weet wat je doet en hoe beter je er in wordt. Regelmatig tekenen bleek lastiger dan ik dacht. Ik kocht dit boek en had er eerst erg veel plezier mee, maar dan vond ik een job en legde het boek opzij. En daar ligt het nu dus al maanden.

Ik wou de dingen vanaf nieuwjaar anders aanpakken. Minder druk, meer tekenen en meer plezier. Ik zal hier gauw een update posten over hoe dit tot nu toe gelukt is.

009

sketch book

sketch book

Sketch book

Sketch book

Sketch book

Sketch book

sketch book

Advertisements

2016 list

My goals for 2016! I focussed on fun, learning, DIY and adventure! I really want to take first aid lessons and declutter, sew, travel and so much more! More posts on this will follow!

Mijn lijstje voor 2016! Ik focuste dit jaar op fun, bijleren, DIY en avontuur! Ik wil dit jaar echt mijn brevet eerste hulp halen, rommel opruimen, naaien, reizen en zo veel meer! Meer blogs hierover zullen zeker volgen!

2016 list

Duct tape wallet

Again a project from this book!

Come on and try it guys! It is easy and the result is splendid! You basically make ‘sheets’ of duct tape from different sizes and then use some more duct tape to stick them together. There are many tutorials on youtube!

 

Opnieuw een project uit dit boek!

Aarzel niet en probeer het gewoon zelf! Het is makkelijk en het resultaat is geweldig! Eigenlijk maak je gewoon ‘vellen’ van duct tape van verschillende groottes en die kleef je dan aan elkaar met nog meer duct tape. Op youtube zijn verder heel wat tutorials te vinden!

duct tape wallet

Duct tape wallet

005

Duct tape wallet

Duct tape wallet

Duct tape DIY

Friends gave me this book for my birthday in december and I was eager to try it out. I had to wait a couple of weeks because I knew I probably would get a cutting mat for christmas, a very important tool to craft with duct tape. Christmas has ben over for a while now and I tried out some things!

Crafting with duct tape is wonderful! I’m a big fan! I never knew duct tape could be so versatile and that the ‘sheets’ you make with it turn out so strong and flexible. I’m so looking forward to trying out some bigger projects! Let those duct tape handbags come to me!

 

Vrienden gaven me voor mijn verjaardag in december dit boek en ik wou het sindsdien heel graag uitproberen. Ik moest echter eerst enkele weken wachten omdat ik wist dat ik voor kerst waarschijnlijk een snijmat zou krijgen.. en een snijmat is tamelijk cruciaal als je met duct tape wil werken. Sindsdien kon ik enkele projectjes uitproberen!

Projectjes met duct tape zijn geweldig! Ik ben een grote fan! Ik had nooit kunnen vermoeden dat duct tape zo veelzijdig kon zijn en dat de ‘vellen’ die je ermee kan maken zo sterk en flexibel kunnen zijn. Ik kijk er al naar uit om grotere projecten uit te proberen. Laat die duct tape handtassen maar komen!

Supplies – benodigdheden

duct tape supplies

Duct tape DIY

First project: a feather! ‘O my god this is sticky!!’

Eerste project: een veertje! ‘O god dit is kleverig!!’

duct tape feather

Second project: duct tape head band! ‘Whaw this doen’t look bad!’

Tweede project: een haarband! ‘Whaw, dit ziet er niet slecht uit!’

duct tape head band

Third project: duct tape tie! Making duct tape sheets is fun and so doable!

Derde project: duct tape das! Vellen maken van duct tape is leuk en zo doenbaar!

Duct tape tie

Amigurumi green rabbit

I can’t believe that I am actually able to make amigurumi’s! It seemed so hard to do but this one was really doable! I already planning the making of the next one! I found the pattern in this great book. It is very good for beginners, with clear instructions on the first few pages and patterns in 3 different levels. Amigurumi

Crochet is new to you and this seems far too hard? Get a look at this post about how I learned myself the basics of crochet!

 

Ik kan nog niet goed geloven dat ik echt zelf in staat ben om amigurumi’s te maken! Behoorlijk trots! Het leek zo moeilijk maar deze was eigenlijk echt doenbaar. Ik ben nu al aan het nadenken over de volgende! Ik vond het patroon in dit geweldige boek. Het boek is erg goed voor beginners, met duidelijke instructies op de eerste paar pagina’s en met patronen die opgedeeld zijn in 3 niveaus.

Kan je nog niet haken en lijkt dit veel te moeilijk? Ga eens kijken naar deze post over hoe ik mezelf de beginselen van het haken aanleerde!

The supplies – Benodigdheden

Supplies amigurumi rabbit

The finished parts – De afgewerkte onderdeeltjes

006

010

Amigurumi rabbit

Amigurumi rabbit

25 => 26 goal recap

2015 is over and my birthday was about 2 weeks ago. Time to wrap up my 25 before 26 – list. I was able to cross off quite some goals, but still couldn’t achieve a bunch of others.

2015 is voorbij en ook mijn verjaardag was ongeveer 2 weken geleden. Tijd om mijn 25 before 26 – lijst er nog eens bij te nemen! Ik heb behoorlijk wat kunnen afstrepen, maar toch bleven heel wat doelen schaamteloos onaangeroerd. 

 

ACHIEVED GOALS – AFGESTREEPTE DOELEN

2. Adventurous travel – Avontuurlijk reizen

We went on a roadtrip to Italy, so this is definitely a yes!! We knew what the first city we were heading to would be but we had  no further plan. Turned out great, wonderfull memories!

We gingen op een roadtrip naar Italië, dus dit is zeker een dikke JA!! We wisten welke stad onze eerste bestemming zou zijn, maar hadden verder geen plan. Geweldige reis met fantastische herinneringen!

Roadtrip

3. Weekend with friends – Weekend weg met vrienden

Yes! And we definitely should do this every year!

Ja, en we zouden dit elk jaar moeten doen!

089

4. Find a long term job – Een job voor langere termijn vinden

Yes! I work in Brussels since november.

Ja! Ik werk sinds november in Brussel.

5. Five sewing projects – 5 naaiprojecten

Yes! Pillow casestissue box coverclutter basketpocket camera bagguitar amp jacket

Ja! Kussenslopenhoes zakdoekendoosspulletjesmandhoes fototoestelhoes gitaarversterker

6. Do something wild – Doe eens wild

Yes! I went karting for the very first time! And it surely wasn’t the last time!

Ja! Ik ging voor de allereerste keer karten! En het zal niet de laatste keer geweest zijn!

8. Go to a music festival – Naar een festival gaan

Yes! I Saw Toto at Rock Zottegem and I went to Ghent Jazz Festival as well.

Ja! Ik zag Toto op Rock Zottegem en ik ging ook een dagje naar Gent Jazz Festival.

Toto

10. Read 20 books – 20 boeken lezen

Yes, I did! I read most books in Dutch, but I read two in English. I am very happy! You can see the first 9 books that I read here.

Ja, gelukt! Ik las de meeste boeken in het Nederlands, maar toch las ik er twee in het Engels. Ik ben zeer tevreden! Hier kan je zien wat de eerste 9 boeken waren die ik las. 

(10) Gulliver’s Travels – Jonathan Swift (EN), (11) Het Juvenalis dilemma – Dan Brown, (12) Het Labyrint – De dorsvloer 2 – Jos De Cock, (13) Egypte (??), (14) Beter dan fictie-De mooiste geschiedenisverhalen, (15) 100 jaar Titanic – Dirk Musschoot, (16) Het dubbelleven van Cassiel Roadnight – Jenny Valentine, (17) Zustermoord – Tess Gerritsen, (18) Het verloren symbool – Dan Brown, (19) The picture of Dorian Gray – Oscar Wilde (EN), (20) Haar naam was Sarah – Tatjana De Rosnay

         

12. Volunteer – Vrijwilligerswerk

Yes! I already wrote that I found a great organization to volunteer in. I learned a lot and made new friends. I am certainely continuing this in 2016!

Ja! Ik schreef eerder al dat ik een geweldige organisatie vond om vrijwilligerswerk te doen. Ik leerde héél veel bij en heb er ook nieuwe vrienden bij. Ik zet dit zeker verder in 2016!

24. Get my drivers licence – Mijn rijbewijs halen

Yes!!! I finally did this during summer! There was sweat, a lot of practice and tears but I am sooo proud!

Ja!!! Dit is deze zomer eindelijk gelukt! Er was zweet, veel oefening en tranen maar ik ben zo trots!

 

Some of the other goals.. – Enkele van de overige puntjes..

1. Be and stay happy. And think about what makes me happy.
Gelukkig zijn en blijven. En nadenken bij wat me gelukkig maakt.

Lets admit this goal was a lot too vague… I didn’t even thought of this goal.
Laten we gewoon toegeven dat dit doel veel te vaag was. Ik niet eens aan dit doel gedácht…

11. First aid lessons – EHBO lessen

I found out that there aren’t much first aid courses close to home. Yes, there are a lot but only for companies. I still really want to do this, though.

Ik ontdekte dat er dicht bij huis niet veel EHBO lessen doorgaan. Ja, er zijn heel veel lessen voor bedrijven, dat wel. Ik wil dit nog steeds heel graag doen!

13. Blog at least once a week – Minstens eenmaal per week bloggen

I succeeded in some months and failed miserably in others. I still blogged more frequently than in 2014 and I want to keep up the good work for 2016. I am still discovering WordPress and I plan on using the ‘publish later’-function more frequently.

Dit is sommige maanden goed gelukt en andere maanden helemaal niet. Ik blogde nog steeds frequenter dan in 2014 en daar ben ik best trots op. Ik wil hier zeker verder aan werken in 2016. Ik ben WordPress nog steeds aan het ontdekken en ik plan ook om komend jaar vaker blogposts vooraf te plannen en uitgesteld te publiceren.

18. Try something new every week – Elke week iets nieuws proberen

Another goal that was too vague. I wanted to be somewhat more crazy, to have some more adventure in my life. During daily life I often forget this and routines and comfort zones are taking over. I am still trying to work out how to make my life more adventurous.

Een ander doel dat wat te vaag was. Ik wou wat meer gekheid en avontuur in mijn leven. Tijdens het dagelijkse leven vergeet ik dit vaak en dan nemen routines en comfort zones het over. Ik ben nog steeds aan het nadenken hoe ik mijn leven wat meer avontuurlijk kan maken.

19. Declutter – Rommel opruimen

I did one succesful 100-things challenge but I never succeeded a second one. Decluttering is still very needed here so.. lets keep working on this in 2016.

Ik deed één succesvolle 100-things challenge maar ik slaagde nooit in een tweede. Ondanks twee pogingen, ja. Rommel opruimen blijft hier erg nodig.. ahum.. laten we hier in 2016 verder aan werken dus.

17, 20 en 22.

I still want to learn to make more and better photos, I want to draw a lot more and make more illustrations. These things take time and I really have to make time for them. It is not that I don’t have enough time, it is more about spending my time more efficiently. Something about more creativity and less youtube videos.

Ik wil nog steeds graag meer en betere foto’s leren maken, ik wil veel meer en vaker tekenen en meer illustraties maken. Deze dingen vragen vooral tijd en ik moet hier echt tijd voor maken. Het is niet dat ik geen tijd heb, het gaat meer om tijd efficiënter indelen. Meer creativiteit en minder youtubefilmpjes. Bijvoorbeeld.