Winter is coming, part 2

Since I don’t really look forward to winter, I thought of ways to motivate myself during this long, dark and cold period. This is my WINTER BUCKET LIST. I’m really looking forward to some of the items on the list! Making winter more fun! What do you think of my ideas? Are there things missing?

Aangezien ik niet echt uitkijk naar de winter, dacht ik na over manieren om mezelf te motiveren tijdens deze lange, donkere en koude periode. Dat werd mijn WINTER BUCKET LIST. Ik kijk erg uit naar sommige puntjes op deze lijst! We maken winter leuk! Wat denken jullie van mijn ideetjes? Ontbreken er dingen?

 

Winter bucket list

Advertisements

Winter is coming

I don’t like winter, and that is a serious understatement. I could live with the cold, but where I live winter means a lot of rain, almost every other day, a very strong wind and hardly any snow or real cold weather. Rain also means that finding pretty and elegant clothes is an extra struggle. This year, I already invested in pretty earmuffs and in waterthight leather gloves. That is a first step!

Ik hou niet van de winter, en dat is een eufemisme. Met de koude zou ik kunnen leven, maar helaas betekent winter hier steevast heel erg veel regen, bijna om de dag zelfs, een sterke wind en zo goed als geen sneeuw of echt koud weer. Regen betekent ook dat het moeilijker wordt om mooie en elegante kleren te vinden. Dit jaar investeerde ik al in mooie oorwarmers en in waterdichte leren handschoenen. Dat is een eerste stap!

050

Alternative christmas tree

Christmas tree

Supplies

 • Thin dark green wool
 • thick mint green wool
 • White plastic fence (eg. to shield a balcony)
 • 1m plant stick
 • christmas ornaments
 • paperclips, to hang the ornaments on the fence

My alternative catproof and recycled christmas tree! This year, I didn’t buy anything but only used materials I already had. I tied a plant stick to the fence make the bottom heavier and to precent it from curling up.  I will possibly try and find another stick to the top to flatten it a little more. The fence hangs on a nail that already was in the wall. Hanging wool and ornaments on the fence was easy thanks to the holes in the fence!

 

Benodigdheden

 • Dunne donkergroene wol
 • Dikke muntgroene wol
 • Witte plastic gaas (om bvb balkons af te schermen)
 • 1m plantenstok
 • Kerstversieringen
 • Paperclips, om de versieringen aan het gaas te hangen

Mijn alternatieve, gerecycleerde kerstboom! Ik heb dit jaar niets gekocht maar gebruikte enkel materialen die ik al had liggen. Ik hing een plantenstok aan het stuk witte gaas om de onderkant zwaarder te maken en om het opkrullen te verminderen. Ik zal misschien nog een tweede stok zoeken om ook de bovenkant wat platter te maken. Het gaas hangt aan een nagel die al in de muur zat. De versieringen en de wool ophangen was supermakkelijk dankzij de gaatjes in het gaas!

Advent Calendar

008

I’m so excited! I made my own advent calendar for the first time EVER! I made my own paper bags by folding and glueing craft paper. I cut out a lid as well. I decorated the bags using washi tape and wrapping paper. I tried to keep it simple and I am really happy with the result. From regular coloured paper, I cut out small red rectangles and used a black pen to write the numbers. Finally, I filled the bags with all kinds of small treats, such as small chocolates and tea!

Supplies:

 • Brown craft paper
 • Wrapping paper with stars: I used that to make some bags and I cut out the stars to decorate the other bags
 • Washi tape
 • Red paper
 • Black pen
 • A large cardboard to pin the bags on
 • pins
 • Chocolate, tea, mini christmas ornaments, … to fill the bags

 

Ik ben zo blij! Ik maakte voor het eerst OOIT mijn eigen advent kalender. Ik maakte zelf kleine papieren zakjes met bruin pakpapier. Ik knipte er ook een omslagje aan om de zakjes te kunnen sluiten; Ik experimenteerde met het vouwen van verschillende soorten zakjes en had hierin echt lol!

Ik versierde de zakjes met washi tape en met restjes cadeaupapier. Ik probeerde het simpel te houden en ben heel blij met het resultaat! Van gekleurd papier maakte ik met een kartelschaar rechthoekjes en hierop schreef ik met een zwarte pen de cijfers. Uiteindelijk vulde ik de zakjes met kleine heerlijkheden zoals kleine chocolaatjes, thee, … Ik hing de zakjes met punaises op een groot stuk karton.

Benodigdheden

 • Bruin pakpapier (het mijne komt van Hema)
 • Cadeaupapier: ik gebruikte het mijne om enkele zakjes uit te maken en ik knipte de sterren uit om de andere zakjes te versieren
 • Washi tape
 • Rood papier
 • Zwarte pen of stift
 • Een groot stuk karton
 • Punaises
 • Chocolade, thee, mini kerstversieringkjes, … om de zakjes te vullen.