Dates and chocolate pie

This pie is wonderful! The bottom is rather crunchy and the top tastes like a luxurious kind of chocolate mousse.

Deze vlaai is geweldig! De bodem is eerder krokant en de vulling smaakt als een luxueuze variant op chocolade mousse.

dates and chocolate pie

The bottom is made of 225g of crunched cookies mixed with 115g of melted butter. This mixture needs to harden in the fridge for at least half an hour. At first, the bottom seemed very dry even with the butter. After it had hardened in the fridge, it was perfect though, so be carefull not to add too much butter.

De bodem is gemaakt van 225g fijn verkruimelde koekjes gemengd met 115g gesmolten boter. Dit mengsel moet opstijven in de koelkast voor minstens een half uur. Eerst leek de bodem erg droog, zelfs met de boter erbij. Nadat het opgesteven was, was het echter perfect. Voeg dus niet te veel boter toe!

037

For the filling, you will need:

50g dry cakecrumbs // 60ml orange juice // 115 pip-less dates // 25g chopped nuts // 175g milk chocolate // 300g whipped cream

Mix the dry cakecrumbs with orange juice. Heath the dates in a little bit of orange juice. Mash them.

 

Voor de vulling heb je nodig:

50g droge cakekruimels // 60ml sinaasappelsap // 115 ontpitte dadels // 25g fijngehakte noten // 175g melkchocolade // 300g slagroom

Mix de droge cakekruimels met het sinaasappelsap. Verwarm de dadels in een bodempje sinaasappelsap en plet ze nadien.

039

Mix the dates with the cakecrumbs and add the chopped nuts.

Mix de dadels met de cakekruimels en voeg de fijngehakte noten toe.

038

Melt the chocolate and 60ml cream au bain marie. Whip the rest of the cream and mix this through the melted chocolate. Then mix this carefully with the dates and nuts. Pour this into the cold bottom of the pie and flatten it with a knife. Let stiffen in the fridge!

Smelt de chocolade en 60ml room au bain marie. Klop de rest van de slagroom stijf en meng dit door de gesmolten chocolade. Meng dit dan voorzichtig met de dadels en de noten. Giet dit in de opgesteven bodem en strijk glad met een mes of spatel. Laat opstijven in de koelkast!

041

We loved it! I decorated the pie with grated chocolate and powdered sugar.

Wij vonden hem in elk geval fantastisch! Ik versierde de taart met geraspte chocolade en poedersuiker.

043

Advertisements

Crochet for beginners

This book was a present months ago, but since I never tried crochet in my life, I did not dare to give it a go. Until recently! I learned myself to crochet using the book and youtube. It is not quite as hard as I thought it would be. I had to search a while for some good youtube instructions but once I found that, I was on my way. You can find good (dutch) instructions here and here.

Dit boek was een cadeautje van maanden geleden, maar aangezien ik nog nooit gehaakt had lag het sindsdien in mijn kast stof te vergaren. Tot twee weken geleden! Ik leerde mezelf haken met behulp van het boek en youtube. Het is lang niet zo moeilijk als ik dacht. Ik moest even zoeken naar goede instructies maar eenmaal ik die gevonden had, kon ik aan de slag. Goede instructies kan je hier en hier vinden.

Crochet flowers

I started with making this small and easy flower. Perfect to practice the different kinds of stitches. I used wool and a 5 mm hook. I first tried starting with cotton fibers and a smaller 3 mm hook, but this was simply too hard in the beginning.

Ik begon met het maken van deze kleine en makkelijke bloem. Ideaal om de verschillende soorten steken te oefenen. Ik gebruikte wol en een grote haak van 5 mm. Eerst wou ik starten met de typische katoendraad en een kleinere haak van 3 mm maar dit was in het begin eenvoudigweg te moeilijk.

Crochet easy flower

I got ‘hooked on’ (haha) real quick! I made 4 different flowers from the book now. The instructions are clear once you know the basic stitches. Counting stitches and working really precisely is very important, though, since mistakes do show in the end result. I made these flowers using a 3 mm hook and cotton tread. I love this! Still thinking about what I am going to do with them. I bought some coloured cotton tread and my next crochet project will be an AMIGURUMI! That is basically a crochet toy.

Ik vind haken helemaal geweldig! Ik maakte nu al 4 verschillende bloemen uit het boek. De instructies zijn echt wel duidelijk eenmaal je de basissteken kent. Steken tellen en heel precies werken is wel nodig want je ziet fouten wel degelijk in het eindresultaat. Ik maakte de bloemen met een 3 mm haaknaald en katoendraad. Ik ben nog aan het nadenken over wat ik met ze zal doen. Ik kocht nu gekleurde katoendraad en mijn volgend haakproject wordt een AMIGURUMI! Dat is een soort van gehaakte knuffel.

crochet flower

hand lettering: oil and water painting

015

016 (2)

017 (2)

About the techniques: My first attempt at oil painting! I painted all the letters with oil paint and the background in water paint. I’m really happy with the shapes of the letters!

I tried to experiment with the thickness of the paint. At first, I was scared to layer the oil paint. I layered the paint a lot more in the second slogan, and I like the strong contrast between the three-dimensional oil paint and the flat water paint. I’m not entirely happy with the colour of the letters in the second slogan, though. Mixing the paint turned out to be harder than I thought. I need to buy some good oil painting brushes and a paint mixing tool.

About the image: ‘Life is easy’ and ‘Follow your dreams’. I feel very inspired by both slogans, but sometimes it seems so hard to bring them both in practice at once. I believe you can make your own life a lot easier by, for example, decluttering, not overthinking, setting realistic goals, enjoying simple pleasures, …

Life can be easy, but to truly follow your dreams you need focus, you need a lot of practice, and most of the time you need money to invest in materials, gear, … You need time as well, but I also need time to earn that money. So the balance between both slogans is quite hard.

 

Over de technieken: Mijn eerste poging tot olieverven! Ik verfde alle letters met olieverf en de achtergrond met waterverf. Ik ben echt blij met de vorm van de letters!

Ik probeerde te experimenteren met de dikte van de verflaag. Eerst was ik wat bang om de verf dik te lagen. In de tweede slogan durfde ik veel meer olieverf te gebruiken, en ik hou wel van het sterke contrast tussen de driedimensionale olieverf en de zeer vlakke waterverf. Ik ben niet helemaal tevreden met de kleur van de letters in de tweede slogan. De verf mengen was niet zo makkelijk. Ik moet binnenkort goede penselen voor olieverf en een mengpalet kopen.

Over de afbeelding: ‘Life is easy’ en ‘follow your dreams’. Ik voel me erg geĆÆnspireerd door beide slogans, maar soms lijkt het zo moeilijk om beide samen in de praktijk om te zetten. Ik geloof echt dat je je eigen leven een pak eenvoudiger kan maken door bijvoorbeeld minder spullen te hebben, minder piekeren, realistische doelen stellen, eenvoudige dingen te leren appreciĆ«ren, …

Het leven kan eenvoudig zijn maar om echt je dromen na te jagen heb je zaken nodig als focus, veel oefening, en meestal ook geld om te investeren in materiaal, … Je hebt ook tijd nodig, maar ik heb mijn tijd ook nodig om dat geld te verdienen. Dus ik vind de balans tussen beide slogans niet altijd eenvoudig.

Chocolate and orange Teabread

Teabread

teabread

After the succes of the banana- chocolate bread, a second cake-bread fromt the same book followed quickly. I think I like this one even more!

The basic idea is the same, but this time I started with soaking 150g of cane sugar, chopped dried apricots, the grated skin of 2 oranges and 230g of raisins in 300ml tea. After a few hours, I added 275g of self-rising flour, some chopped chocolate and one single egg. Yes, that means no butter at all! Again I was a bit sceptical, but the texture was perfect and not dry at all. Baking time is 1,5 hours.

Guys, this was such a great succes! I love the combination of the chocolate and the dried fruits. I’m SO going to make this again!

 

Na het succes van het bananen- chocoladebrood was een opvolger uit hetzelfde boek onvermijdelijk. Ik denk dat ik deze zelfs nog lekkerder vind!

Deze keer liet ik eerst 150g rietsuiker, gedroogde abrikozen (gehakt), 230g rozijnen en de geraspte schil van 2 sinaasappels weken in 300ml thee. Na enkele uren voegde ik 275g zelfrijzende bloem toe, gehakte chocolade en 1 ei toe. Ja, dat betekent totaal geen boter! Opnieuw was ik eerst wat sceptisch, maar de textuur was perfect en helemaal niet droog. Baktijd is anderhalf uur.

Wow, wat een groot succes! Ik vind de combinatie van de chocolade met het gedroogde fruit helemaal fantastisch! Ik ga dit ZEKER opieuw maken!

Wood burned clothes pins

This is a DIY version of clothes pin-magnets I saw at Flying Tiger. I really love this shop. They have funny, bright, creative stuff and what is even better, they give me good DIY ideas! I used real wooden clothes pins and glued a piece of magnet strip on the back of each one. I added flowers to spice them up. Making them didn’t take me long and oh what a fun I had making them! I would stick them all over my fridge.

Dit is een DIY versie van wasspelden-magneten die ik zag bij Flying Tiger. Ik hou zo van die winkel! Ze hebben grappige, kleurrijke en creatieve spulletjes en wat nog beter is, ze geven me goede DIY ideetjes! Ik gebruikte echte houten wasspelden en kleefde een strookje magneet op de achterkant van elke wasspeld. Ik voegde bloempjes toe om het geheel wat op te leuken. Het maken duurde niet erg lang en oh wat heb ik plezier gehad! Ik zo zou mijn hele koelkast volhangen.

wood burned clothes pin

wood burning

wood burned clothes pin