Spicy pumpkin soup

 

005

007

008

pumpkin soup

It’s easy! Try experimenting yourself! I like my soup with paprika and onion but you could add potatoes, tomatoes or any other kind of vegetables. Pumpkin should stay the most important ingredient, though (at least, if you still would like to make pumpkin soup). Start with cutting the onion in pieces and bake those. Then add the other vegetables, also cut in pieces, add the spices you want and let everyting bake for 2 minutes. Add water and let it boil for about 20 minutes. The only thing left to do is mixing everything! A simple hand blender works fine. Bonne Appetit!

 

Het is zo gemakkelijk! Aarzel niet om zelf te experimenteren! Ik hou van pompoensoep met paprika en ajuin maar je zou gerust aardappelen, tomaten of eigenlijk gelijk welke soort groenten kunnen toevoegen. Zorg wel dat pompoen de overhand blijft hebben (logisch, anders is het geen pompoensoep meer). Start met de ajuin in stukken te snijden en bak deze in wat olie. Snij de andere groenten in stukken, voeg de kruiden die je wil toe en laat alles 20 minuten bakken. Voeg water toe tot alles net onder water staat en laat het ongeveer 20 minuten koken. Het enige wat je dan nog moet doen is alles mixen. Met een gewone staafmixer gaat dit prima, een keukenrobot is niet nodig. Smakelijk!

Advertisements

Fall wall art

Fall wall art

fall wall art

Fall wall art

018

 

Banana- chocolate bread

Banana bread

Banana bread

This was an unexpected succes! It is a recipe from my exotic and fairtrade cookbook and at first I was a bit reluctant. The term ‘bread’ is a bit misleading. In reality, it is the perfect marriage between bread and cake. The dough doesn’t need kneeding or rising and the core ingredients are butter, cane sugar, eggs and flour. The secret is adding 3 times as much flour (300g) compared to less sugar (100g) and even less butter (85g). This way, the texture feels less fat and it tastes less sweet than cake.

I started with mixing butter, sugar and 2 eggs. Then came the time to add the magic ingredients: ripe mashed bananas, fairtrade chocolate, buttermilk  and chopped brazil nuts. Add the soft ingredients first: the bananas and the buttermilk. Then, add the flour and lastly add the chocolate and the nuts. The baking time is long (1 hour!!) but it’s SO worth it! I’m already thinking of possible variations!

Dit was een onverwacht succes! Het is een recept uit mijn exotisch en fairtrade kookboek van Oxfam en eerst was ik maar matig enthousiast. De term ‘brood’ is immers wat misleidend en doet mij denken aan suikerbrood en dat is absoluut niet mijn ding. Gelukkig is dit ‘brood’ helemaal iets anders, ik zie het als het perfecte huwelijk tussen brood en cake. Het deeg moet niet gekneed worden en moet niet rijzen en de kerningrediënten zijn boter, rietsuiker, eieren en bloem. Het geheim is het toevoegen van driemaal zo veel bloem (300g) dan suiker (100g) en boter (85g). Op deze manier smaakt het minder zoet en vet.

Ik begon met het mixen van boter, suiker en 2 eieren. Dan was het tijd om de magische ingrediënten toe te voegen: rijpe geplette bananen, fairtrade chocolade, karnemelk en gehakte Amazonenoten. Start met het toevoegen van de zachte ingrediënten, dus de bananen en de karnemelk. Voeg dan de bloem toe en eindig met het toevoegen van de gehakte chocolade en de noten. De baktijd is erg lang (een uur!) maar het is ZO de moeite waard! Ik ben nu al aan mogelijke variaties aan het denken!

Fall paper garland

Fall paper garland

Fall is really there now! Time for new paper decorations! For this garland, I started with painting the paper I wanted to use. I used only brown watercolour and painted that with a thick brush and with a paper tissue.

De herfst is nu echt daar! Tijd voor nieuwe papieren versieringen! Voor deze slinger heb ik het papier dat ik wou gebruiken eerst geverfd. Ik gebruikte enkel bruine waterverf en ik verfde het papier met een dikke borstel en een papieren zakdoekje: afdrukken maken met borstel, uitsmeren met zakdoekje.

Fall paper garland

I found inspiration for the shapes of the leaves on the internet. After I cut out the leaves, I drew the vain system lightly with brown watercolours.

Op het internet vond ik inspiratie voor de verschillende bladeren. Nadat ik ze had uitgeknipt, tekende ik de nerven lichtjes met bruine waterverf.

fall paper garland

010

006

Origami lamp

Origami lamp

Origami lamp

Origami lamp

I love my new lamp shade! I made it some time ago but it is only now that we finally hung it up. The lamp is pretty dark but that does not really bother since it is hanging in our bedroom. My inspiration came from a tutorial in a book, I tried to find one online but that turned out to be quite hard. This tutorial gives an idea of how to fold it, only I used 2 thick orange A3-sized papers. I hung my lampshade over the lamp that was already hanging in my bedroom, so I did not use led-lights.

Ik hou van mijn nieuwe lampenkap! Ik maakte hem een tijd geleden maar we hingen hem nu pas op. De lampenkap is behoorlijk donker maar dat stoort niet omdat hij in onze slaapkamer hangt. Mijn inspiratie kwam uit een boek, ik probeerde online een tutorial te vinden maar dat bleek moeilijker dan ik dacht. Deze tutorial geeft al een idee van de werkwijze, enkel gebruikte ik 2 stevige oranje A3-bladen. Ik hing de lampenkap met ijzerdraad over de lamp die al in mijn slaapkamer hing en gebruikte dus geen ledlampjes.

Water ice, take 1

DIY water ice

DIY water ice

DIY water ice

Absolutely delicious! Mix the juice of 4 oranges with 1 lime and 1 banana, and you get 6 water ice-creams and 1 smoothie!

Zalig lekker! Mix het sap van 4 sinaasappels met 1 limoen en 1 banaan, en je houdt 6 waterijsjes en 1 smoothie over!

Watercolours – tea

watercolours hand lettering

Good paint brushes are a blessing! I enjoy painting a lot now and having good brushes has surely something to do with it. I painted this one first, and coloured it a bit with coloured pencils after it had dried. And did speak the truth, I really like tea. My favorites are herby and spicy teas.

Goede penselen zijn echt geweldig! Ik hou de laatste tijd echt van schilderen en de goede penselen hebben hier zeker iets mee te maken. Deze heb ik eerst geschilderd en wanneer het was gedroogd heb ik er met kleurpotlood over gekleurd. En ik sprak de waarheid, ik hou echt van thee. Mijn favorieten zijn kruidige thees. 

About Bloglovin’

News break! I have discovered bloglovin’

I was struggling to keep track of all the awesome and pretty blogs I like to follow and it felt like such a relief when I discovered that bloglovin’ offers a platform to structure all this for you. I love it!

What is more: you can follow this blog on bloglovin’ as well! Time for a happy-cat-photo and a few dance steps!

 

Groot nieuws! Ik ontdekte bloglovin’

Ik was al een tijdje aan het worstelen om alle fantastische en mooie blogs die ik graag volg bij te houden. Het voelde echt als een openbaring toen ik ontdekte dat bloglovin’ een platform was dat dit allemaal netjes voor jou doet. Ik ben er helemaal weg van!

Er is meer: vanaf nu kan je ook deze blog volgen op bloglovin!! Tijd voor een blije-kat-foto en een dansje!

September (5)

Chili oil

Chili oil

Another present for a friend! I followed this recipe but added more dried Thai chilies. Another thing I had to change are the 8 fresh red chili peppers. Finding red chili peppers turned out to be quite hard here this time of year, so I ended up adding 3 red ones and 5 green ones.

Continue reading

Clutter basket

sewing a clutter basket

I wanted a replacement for the empty shoe box that we used as a clutter basket for a long time. The box is right behind the door and I keep lonely screws, coins, ballpoints and other clutter found in my bags and pockets. This replacer is at the exact same spot, this time I choose for a basket and not a box. In French, there even is a word for a basket like this: ‘vide poche’, or litterally ‘Empty pockets’.

The design comes from this book (in Dutch). I used a light cotton for the inside of the basket and a heavier cotton for the outside. In between both sides is a layer of craft rubber. I had some troubles cutting the rubber at the exact size and had to adjust it quite a lot.. It is important to work really exact for this project and it seems I stil can learn somewhat about that. I like the result, though!

 

Ik wou al een tijd een vervanger voor de lege schoendoos die we al heel lang als ‘spulletjes verzamelplaats’ gebruikten. De doos staat vlak achter de deur en ik laat hier eenzame schroeven, muntstukken, balpennen en andere kleine spullen achter die ik in mijn zakken en handtassen vind. Deze vervanger staat op exact dezelfde plaats, alleen is het nu geen doos maar een mand! In het Frans is er zelfs een woord voor een mand of doos zoals dit: ‘vide poche’ of letterlijk vertaald: ‘zakken leegmaker’.

Het ontwerp komt uit dit boek. Ik gebruikte een licht katoentje voor de binnenkant en een steviger katoen voor de buitenkant. Tussen beide laagjes is een laag knutselrubber. Ik had wat moeite om het knutselrubber op de exact juiste maat te knippen en moest behoorlijk wat bijknippen. Voor dit project is het belangrijk om heel precies te werken en ik kan hier precies nog bijleren. Ik hou wel van het eindresultaat!

sewing a clutter basket

sewing a clutter basket

Sewing a clutter basket