Clay word magnets

 

012

179

I saw this on abeautifulmess (I love this blog!) and decided to give it a go!

Supplies and tools:
-polymer clay
-magnet tape: I bought mine at schleiper
-small letter stamps (Schleiper)
-baking sheet + oven

I used a king size marker to roll out the clay and a plastic ruler to cut it. I don’t have clay tools and this required some practice but it worked. I would recommend buying real tools if you plan on working with clay more often.

 

Ik zag dit op abeautifulmess (geweldige blog, heel inspirerend!) en besloot het te proberen!

Dit heb je nodig:
– Fimo
– Een rol zelfklevende magneetstrip (ik kocht de mijne bij Schleiper)
– Kleine letterstempels (Schleiper)
– Bakpapier en oven

Ik gebruikte een hele dikke stift om de Fimo uit te rollen en een klein plastic latje om het te snijden. Ik heb geen fimogereedschap en heb wat moeten oefenen om zonder knoeien volgens deze methode te kunnen werken maar onmogelijk was het zeker niet. Ik zou wel aanraden om echt gereedschap te kopen als je van plan bent om vaker met Fimo te werken.

157

180

Advertisements

A DIY present for a friend, PART 2

197

The inside of the present! As you probably can see, the theme was ‘wrapping and decorating presents’. I chose for a purple – black -orange color sheme and that turned out really well!

De binnenkant van het cadeautje! Zoals je waarschijnlijk kan zien was het thema ‘cadeautjes inpakken en versieren’. Ik koos voor een paars – zwart – oranje kleurschema en dat heeft heel goed gewerkt!

196

151

Mini flaglines! Patterned paper and letter stamps: Hema, 1 euro for 1 kilo! I’m a fan!

Mini vlaggenlijntjes! Het papier met motiefjes én de letterstempels komen van de Hema, 1 euro voor 1 kilo papier! Ik ben fan!

150

I bought a set of linoleum cutters recently and this was one of my first attempts at carving my own stamps! I like this a lot and wil surely do this more often. I didn’t use the more expensive linoleum but instead I used a regular eraser (and forgot to make a picture of the print, typically me).

Ik kocht onlangs een set gutsen en dit was een van mijn eerste pogingen om zelf stempels te snijden! Ik heb de smaak helemaal te pakken en ga dit zeker vaker doen! Ik gebruikte hiervoor niet het duurdere linoleum maar kocht een gewone vlakgom (en vergat een foto te maken van de afdruk, typisch ik).

153

I made 2 kinds of paper bows, try it yourself here and here

Ik maakte zelf 2 soorten papieren strikken, hier en hier kan je het zelf ook proberen.

152

I pimped my own wrapping paper using a lint roller! I cut out thin crafting rubber and simply stuck that onto the sticky layer of the roller. I painted the rubber red and stamping I went! I LOVE THIS! When you want to try a different design, you simply peel of a layer of the lint roller and try again!

Ik pimpte mijn eigen inpakpapier door een klerenborstel te gebruiken! Ik knipte de vormen die ik wou uit knutselrubber en plakte dat simpelweg op kleeflaag van de borstel. Ik verfde het rubber rood en kon meteen aan de slag. Ik vind dit helemaal GEWELDIG! Als je je ontwerp beu bent, kan je gewoon een laag van de klerenborstel halen en opnieuw beginnen.

195

A DIY present for a friend, PART 1

197

One part of my present consisted of 5 greeting cards! I used pink cards, a black pen en 2 coloured pencils (purple – orange). Simplicity rules!
Part 2 wil follow on sunday, but I can tell you allready that the theme is ‘wrapping gifts’ and that paper plays an important role.

Het eerste deel van mijn cadeautje bestond uit 5 wenskaarten! Ik gebruikte hiervoor roze kaarten, een zwarte pen en 2 kleurpotloden (lichtpaars – oranje). Eenvoud troef!
Deel 2 van het cadeautje volgt op zondag, maar ik kan nu al vertellen dat het thema ‘cadeautjes inpakken’ is en dat papier een grote rol speelt.

154

Left to right:

  1. ‘Congratiulations – time for champagne’
  2. ‘A baby – Enjoy the birth of your little one’
  3. A new house – Make sure to pass ‘start’ to get a surprise

(‘Start’ in Dutch refers to the English ‘GO’ in monopoly)

156

Happy birthday!

155

Summer Bucket list wrap-up

001 (2)

Summer is officially over now. I miss it already. No, I don’t like cold or rainy weather. No, fall is not my favorite season. Anyway, complaining won’t help me. Time to have a look at my summer bucket list. I managed to do quite a lot of things! There are a lot of things left to do, though. I was outside a lot and crafted a little bit less than usual. I might keep the list for just a little bit longer 🙂 Scroll to the bottom for more photo’s!

Sewing
I didn’t sew a skirt, a flagline or a crazy pillow, but I did sew a pocket camera bag and a clutter basket (coming soon!).

Cooking and baking
I made an exotic meal and baked 4 times! The strawberry pie was definitely a win!

Holidays
I went picknicking in a park, I slept in a tent and visited quite a lot of musea. I drank cocktails, played board games, Viking Kubb and went geocashing. I went to gigs, walked in nature and dit a whole lot more! Wonderfull summer! I wish it could last forever!

 

De zomer is officieel voorbij nu. Ik mis het nu al. Nee, ik hou niet van koud of regenachtig weer. Nee, de herfst is ondanks de prachtige kleuren niet mijn favoriete seizoen. Klagen zal me in elk geval niet helpen. Tijd om nog eens naar mijn summer bucket list te kijken! Ik heb behoorlijk veel dingen gedaan! Toch zijn er nog veel lege vakjes op de lijst. Ik bracht veel tijd buiten door en knutselde/frutselde wat minder dan anders. Ik denk dat ik hem hier nog even laat hangen 🙂

Naaien en knutselen
Ik naaide geen rok, vlaggenlijn of een gek kussen, maar wel een hoesje voor mijn fototoestel en een prullenbakje (komt binnenkort online!).

Koken en bakken
Ik kookte een exotische maaltijd en bakte viermaal! De aardbeientaart was hier een groot succes!

Vakantie
Ik picknickte in een park, sliep in een tent en ging naar heel wat musea. Ik dronk cocktails, speelde bordspelletjes, Viking Kubb en ging geocashen. Ik ging naar heel wat optredens, wandelde in de natuur en deed nog veel meer. Heerlijke zomer! Ik wou dat hij eeuwig kon duren.

Sleeping in a tent

Sleeping in a tent

Cooking an exotic meal!

012

Going to concerts (Can you guess which band?)

041

Reading books in the park

004

Pocket camera bag

016

017

My old pocket camerabag broke, so I really needed a new one. I couldn’t find a pattern so I had to make one myself. I had to adjust while working but I’m really happy with the result! Sewing the black border was very hard though. I couldn’t turn the bag easily inside out since it is quite thick and small. Moving the border along my sewing machine was hard!

Het hoesje voor mijn compact camera was al even stuk, dus had ik dringend een nieuw nodig. Ik kon nergens een patroon vinden en heb er dus zelf één moeten maken. Ik heb het moeten aanpassen en tijdens het naaien zelfs moeten bijknippen maar ik ben eigenlijk echt tevreden met het resultaat! De zwarte rand naaien was wel heel moeilijk. Ik kon het hoesje niet makkelijk binnenste buiten keren omdat het vrij klein en stevig is (er zit een laag volumevlies tussen). Hierdoor was het erg moeilijk om het hoesje onder mijn naaimachine te manoeuvreren.

Watercolours

199

I used only my watercolours. I love how the flowers turned out. I am going to practice handlettering, though. I love that, would like to get better at it.

Ik gebruikte enkel waterverf. Ik vind de bloemen zelf erg geslaagd! Binnenkort zal ik verder oefenen op letters tekenen. Ik hou hier erg van, zou er graag beter in worden.

The Creative License

I have to admit, I hardly ever buy books. I am a regular visitor of my local library and most of the time I don’t feel the need to own the books I read. This summer, however, I came across ‘The Creative License’ and I made an exception. I will explain you why.

The book was written in 2006 and if you google it, you will quickly discover that it is extremely popular. I am thus quite late with my big discovery, but the fact that I don’t live in the US probably explains it a little bit. I really like drawing and when I read a few reviews, I was sold immediately.

In the book, author Danny Gregory wants to inspire everybody to draw no matter what, even badly. He believes everybody is creative. You CAN do it, but you have to practice and make time for it. There are a lot of practical (but fun) instructions on drawing in the book as well. Very inspiring! I wanted to pick up a scetch book and start immediately.

Gregory encourages you to draw every day. That turns out being a lot harder than I thought but I WILL KEEP ON TRYING. Look down to see some of my first drawings acording to the instructions in the book. I will post more as I progress in the book (I am now at page 46). Love this book!!

 

Ik moet toegeven dat ik bijna nooit boeken koop. Ik ben een regelmatige bezoeker van de plaatselijke bibliotheek en meestal voel ik niet de noodzaak om de boeken die ik lees ook te ‘bezitten’. Deze zomer ontdekte ik echter ‘The Creative License’ en maakte ik een uitzondering. Ik zal jullie uitleggen waarom.

Het boek werd geschreven in 2006 en als je even op google kijkt zal je snel ontdekken dat het heel erg populair is. Ik was dus behoorlijk laat met mijn ‘grote ontdekking’, maar het feit dat ik niet in de VS woon speelt hier ook wel wat een rol in. Ik hou heel erg van tekenen en toen ik enkele reviews las, was ik meteen verkocht.

Met het boek wil auteur Danny Gregory iedereen inspireren om te tekenen, wat je ook denkt of vind van jezelf. Hij gelooft dat iedereen creatief is en kan bereiken wat hij maar wil. Je moet er wel voor oefenen en vooral tijd vrijmaken. Er zijn ook veel leuke praktische tips, voorbeelden en oefeningen in het boek. Heel inspirerend! Ik had zin om meteen een schetsboek te nemen en te starten met tekenen.

Mr. Gregory spoort je aan om elke dag te tekenen. Dat blijkt voor mij heel moeilijk te zijn, maar IK BLIJF PROBEREN! Kijk hieronder voor enkele van mijn eerste tekeningen volgens de oefeningen in het boek. Ik zal er zeker nog posten als ik vorder in het boek (ik ben nu pas aan pagina 46).

 

001

002

002 (2)

003 (3)

004 (2)

005