Hand Lettering

rest-of-your-lifeMy very first attempt at hand lettering! I’m quite proud of it! I WILL surely practice more, I simply  love it! I already know some thins I will do differently the next time, such as leaving some open space between every word and trying to make all black lines perfectly even.

Mijn eerste poging tot letters tekenen! Ik ben er best trots op! Er zullen zeker nog pogingen volgen, ik weet nu al welke zaken ik volgende keer anders kan doen om, zoals er op letten dat er witruimte is tussen alle woorden en zorgen dat de zwarte lijnen echt wel gelijkmatig zijn.

Advertisements

About learning to play the piano

To be a good player, I have to practice the right way.

358

I will never be a good player if I don’t practice slowly.
I will never be a good player if I I don’t repeat the hard bits a lot of times.
I will never be a good player if I only play each piece as a whole once or twice a day.
And thus this quote came into existance.
Now all it takes is practice!

Ik zal nooit goed kunnen spelen als ik niet traag oefen.
Ik zal nooit goed kunnen spelen als ik niet de moeilijke stukjes vele malen herhaal.
Ik zal nooit goed kunnen spelen als ik enkel één of twee keer per dag het hele stuk doorspeel.
En toen ontstond deze spreuk/tekening.
Hopelijk volgt de moed om goed te oefenen even snel!

359

First update 25 before 26!

My birthday was almost 4 months ago and I tought it was about time for an update of my 25 before 26 – list. I made quite some progress, but some other things turned out to be harder than I thought.

Mijn verjaardag was bijna 4 maanden geleden en het is dus tijd voor een eerste update van mijn 25 before 26 – lijst! Ik maakte al behoorlijke vorderingen, maar andere zaken blijken een stuk lastiger dan ik eerst dacht..

 

Finish 5 sewing projects – 5 naaiprojecten

 

I made pillowcases and a cover for a tissue box. Next project: a bread basket made of fabric!

Ik maakte kussenslopen en een hoesje voor een zakdoekendoos. Volgend project: een stoffen broodmandje!

 

Read 20 books – 20 boeken lezen

I read 9 books so far, I can hardly believe it! Most of the books were in Dutch, I’m planning to read some books in English in the near future. I also read 3 (!) police novels, hard to conceal that I love those..

Ik las al 9 boeken! De meeste boeken waren van Nederlandtalige auteurs. In de nabije toekomst wil ik graag opnieuw enkele Engelstalige boeken lezen. Verder las ik maar liefst 3 (!) misdaad/detectiveromans, moeilijk om te verbergen dat ik deze graag lees..

(1) Misdaden,
(2) Een jaar offline (Bram Van Montfoort),
(3) De Dorsvloer (Jos De Cock),
(4) 10th Anniversary – Women’s Murder Club (James Patterson)
(5) Een rat in de val (Baantjer en De Waal)
(6) Quirkology (Richard Wiseman),
(7) Venijn (Jan en Sanne Terlouw),
(8) Positieve psychologie in de pratkijk (Fredrike Bannink),
(9) Sneeuwwitje – 20 jaar later (Henri Van Daele)

            

Volunteer – vrijwilligerswerk

I found a great organization were I met some great people. Yes! A lot of fun and a lot of leaning opportunities.

Ik vond een geweldige organisatie waar ik enkele fantastische mensen ontmoette. Yes! Tot nu toe had ik er veel plezier en leerde ik ontzettend veel bij.

Blog at least once a week – minstens eenmaal per week bloggen

Blogging takes a lot of time and that is the main reason why this turned out to be harder than I thought. I love blogging but I still have to learn so much! In the next few months, I would like to spend more time learning how to write a good blog post, how to make the perfect photo’s, …

Bloggen vraagt veel tijd en dat is de belangrijkste rede waarom dit een stuk lastiger blijkt dan ik dacht. Ik hou echt van bloggen maar ik heb nog zo ontzettend veel te leren! In de komende paar maanden zou ik graag meer tijd spenderen aan het leren hoe ik een goede blogpost kan schrijven, hoe de perfecte foto’s voor je blog te maken, …

Declutter – rommel opruimen

I did a first succesful 100 things challenge! I quite proud of it since it was rather a close call. I trashed most items, gave a few away to friends and gave the rest to a second hand shop. I really discovered a taste for decluttering and there will surely follow a second 100 things challenge. I will document that one with pictures so I can blog about it.

Ik deed een eerste succesvolle 100 things challenge! Ik ben er vrij trots op gezien het vrij nipt was.. De meeste spullen gooide ik weg, maar ik gaf er ook enkele weg aan vrienden en de rest bracht ik naar de kringwinkel. Ik heb de smaak van het ‘ontspullen’ helemaal te pakken en er volgt zeker een tweede challenge! Deze zal ik dan beter opvolgen zodat ik er hier foto’s van kan posten.

Technology and me – technologie en ik

Since the beginning of 2015, I’m on facebook only once a week and it feels increadibly good. I will blog about it in the near future!

Sinds begin 2015 kijk ik slechts eenmaal per week op facebook en dat voelt supergoed. Ik zal er binnenkort over bloggen!