25 things to do before turning 26

027

My new list of goals! I learned from last year that it’s really important to make your goals as concrete as possible, so that’s what I tried to do. Here we go!

Mijn nieuwe lijst met doelen! Ik leerde vorig jaar dat het superbelangrijk is om je doelen zo concreet mogelijk te maken, dus dat is wat ik probeerde. Hier gaan we!

1. Be and stay happy. And think about what makes me happy.
Gelukkig zijn en blijven. En nadenken bij wat me gelukkig maakt.

080

2. Adventurous travel:
One or a combination of the following: hitchhiking, backpacking, travel alone, destination unknown.

Avontuurlijk reizen:
Eén of een combinatie van de volgende zaken: liften, rondtrekken met rugzak, alleen reizen, bestemming onbekend.

3. Go on a weekend or midweek with one or more friends.
Op weekend of midweek gaan met één of meer vrienden.

4. Find a job where I can stay longer than 4 months: no short term replacements that get extended.

Een job vinden waar ik langer kan 4 maanden kan blijven: geen korte vervangingen die verlengd worden maar iets voor een wat langere termijn.

5. Finish 5 sewing projects with my sewing machine.
Ideas: flagline! Pillow cases! Crazy pillows! Skirt!

5 Naaiprojecten afwerken met mijn naaimachine.
Ideeën: vlaggenlijn! Kussenslopen! Zotte kussens! Rokjes!

6. Do something wild: kart or paintball or kayak

Doe eens wild: karten of paintballen of kayakken.

7. Perform close harmony in a living room concert

Close harmony brengen in een huiskamerconcert. Ook mijn eigen huiskamer telt mee!

8. Go to a music festival.
Free festivals in my hometown do NOT count.

Naar een muziekfestival gaan.
Gratis festivals in eigen stad tellen niet!

Concert (1)

9. Suck in soms culture! This means, at least…
– 3 music concerts
– 3 theater or dance performances
– 1 opera or musical

Geniet van cultuur! Dit wil zeggen, minstens…
– 3 muziekconcerten
– 3 theater- of dansvoorstellingen
– 1 opera of musical

10. Read 20 books
20 boeken lezen.

11. Take first aid lessons
EHBO lessen volgen en succesvol examen tot helper afleggen.

12. Volunteer
Vrijwilligerswerk

13. Blog at least once a week.
Minsens eenmaal per week bloggen

14. Go out, dance and have a crazy time 5 times.
5 keer uitgaan en dansen.

15. Make 2 new friends
2 nieuwe vrienden maken

018

16. Organize a high tea in the park with at least 5 friends.
Crucial elements: sun, blankets, desserts, tea

Een ‘high tea’ in het park organiseren met minstens 5 vrienden.
Cruciale elementen: zon, dekentjes en kussens, desserten, thee

17. Make a scrapbook about my family
Een plakboek over mij familie maken

18. Try something new every week, AND make photos.
Laughing, friends, crazy.
Elke week iets nieuws proberen EN foto’s maken.
Lachen, spannend, vrienden, zot doen.

19. Declutter by doing 2 times a 100 things challenge.
Rommel opruimen door 2 keer een 100 things challenge te doen.

20. Make more photos of great and small moments.
Use them to make a photo-book or to decorate my home.
Meer foto’s maken van grote en kleine momenten.
De foto’s gebruiken om een jaarboek te maken of het huis te versieren.

21. New classes!
Maybe history? Acting? Dancing? ..
Nieuwe lessen volgen!
Misschien wordt het wel geschiedenis? Of acteren? Of dansen?

Afbeelding (14)

22. Make an illustration portfolio with at least 22 items.
Een illustratie portfolio maken met minstens 22 items.

23. Technology and me.
– Try 1 internetfree day a week (reading mails after 10pm is ok)
– Go on facebook maximum once a week (I’m not on twitter)
– Read emails maximum twice a day

Technologie en ik.
– 1 internetvrije dag per week
– Maximum eemaal per week op facebook (ik zit niet op twitter)
– Emails maximum tweemaal per dag lezen.

24. Get my drivers licence (finally)
Mijn rijbewijs halen (eindelijk)

25. Promote my stuff!
Mezelf promoten!

Advertisements

2 responses to “25 things to do before turning 26

  1. Pingback: First update 25 before 26! | coralidea

  2. Pingback: 25 => 26 goal recap | coralidea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: