DIY tote bag

003

002

Front: I discovered something new recently: pastel dye sticks! They look and feel like regular pastels, but you can set the dyes by pressing over it with a hot iron. Once set, the design is permanent and washable. And it works wonderfully! Mine are from Pentel Arts, I bought them at Pippoos. It’s easy and fun! I have to admit it’s not that easy to make a very detailed design. Though you can sharpen the pastels, they get blunt really quickly. I first drew my design in pencil, and I had to alter it a bit to make it less detailed, such as thicker branches and bigger flowers. Stil, I’m happy with the result!

Back: I used flock foil for the back. Flock is a printing technique where the design is cut from a colored foil and then pressed onto the shirt under high heat. I drew the letters myself and cut them out with a utility knife.

Voorkant: Ik ontdekte onlangs iets nieuws: pastelkrijtjes voor textiel! Ze lijken en voelen als gewone pastelkrijtjes, maar je kan de kleur vastzetten door er een heet strijkijzer op te duwen. Eenmaal vastgezet, is de kleur permanent en wasbaar. En het werkt fantastisch, het is makkelijk en leuk! Ik kocht de mijne bij Pippoos en betaalde zo’n 7 euro voor een doosje van 15 krijtjes. Ik moet toegeven dat het niet makkelijk is om een erg gedetailleerd ontwerp te maken. Je kan de krijtjes slijpen, maar ze worden snel weer bot, net als gewone pastelkrijtjes. Ik maakte mijn ontwerp eerst met potlood en moest het later wat veranderen om het minder gedetailleerd te maken, zoals dikkere takken en grotere bloemen. Ik ben nog steeds tevreden met het resultaat, dat wel!

Achterkant: Voor de achterkant gebruikte ik flockfolie. Flocken is een printtechniek waarbij het ontwerp uitgesneden wordt uit een gekleurde folie. Dan wordt het op een stuk textiel gekleefd door er een heet strijkijzer op te duwen. Ik tekende de letters zelf met een stiftje en sneed ze dan uit met een cuttermes.

Advertisements

Cute round pillow

004

Do you like my first sewing project? I’m going to sewing classes since september and I’ve learned a lot so far! It’s great to be able to make my own little machine sewn projects.

For this pillow, I made my own ‘paspelband’ (I don’t know the translation, but it looks like this). I basically inserted a piece of string into a long and thin, diagonally cut fabric. I also added a label ‘made by me’, bought in De banier.

005 (2)

It all looked nice and clean, I was really happy with the result. But so was my cat. Even before I was able to make photo’s, he played with the pillow and dragged it through the room. He made some holes in it (look at the top photo). I was quite angry, but then tought of a way to repair it. I hand sew small orange felt circles on the holes in the pillow. It’s dark now, but I will add some photo’s of that tomorrow. What do you think of my solution? 🙂

Wat denken jullie van mijn allereerste naaiproject? Ik volg naailessen sinds september en heb al heel wat geleerd. Ik ben heel blij om nu mijn eigen kleine projectjes te kunnen maken met mijn naaimachine.

Voor dit kussen maakte ik zelf paspelband. Kort gezegd naaide ik een touw in een lang en smal, diagonaal geknipt stuk stof. Hier kan je zien hoe je zelf eigen paspelband kan maken. Verder hing ik een label ‘made by me’ aan het kussen, dit vond ik bij De banier.

Het zag er allemaal mooi en strak uit, ik was heel blij met het resultaat! Maar mijn kat ook. Zelfs voor ik foto’s kon maken was hij er al mee aan het spelen en sleepte het kussen naar de gang. Hij maakte er gaatjes in (kijk maar naar de bovenste foto!). Ik was eerst behoorlijk kwaad, maar dacht toen na over een manier om het op te lossen: ik naaide met de hand kleine oranje vilten cirkels op de gaatjes. Wanneer het morgen weer licht is, zal ik daar foto’s van posten. Wat denken jullie van mijn oplossing?  🙂

Pin up serving tray

015

I wanted a nice serving tray for a while. Finally, I decided to make one myself.

This is how I proceded 🙂

1) I used a flat cardboard box. To make the tray more solid, I glued 2 pieces of thick grey cardboard to the bottom.

2) I used decopatch to decorate the inside of the tray. Decopatch is a very light kind of paper that is used to decorate cardboard or sometimes even furniture. It often has a very nice pattern, mine is flowery!

3) I searched for pin up pictures on the internet, printed them and cut them out and glued them inside the tray.

4) I painted the outside of the box black. It needed 3 coats of paint and I didn’t paint the bottom of the tray.

5) I decorated the 2 long sides of the outside of the tray with a gold pen and some curly clipboards. I left the short sides black. Finally, I used some washi tape to strengthen the top of the long sides of the tray.

6) A coat of varnish, and my tray was finished!

013

Supplies

– Washi tape (music notes motive) – at Pippoos

– Decopatch with flowers – Santoro London, at Pippoos

– Flat cardboard box, found at my local supermarket

– Clipboard swirls – Colours unlimited

– Gold pen – Uni-ball Signo broad, at Ava

– As a glue, I made my own Mod podge: I mixed regular white glue with water and some varnish.

014

Ik wou al een tijdje een leuk dienblad. Na lang zoeken besloot ik er zelf één te maken.

Hier is hoe ik te werk ging:

1) Ik gebruikte een platte kartonnen doos. Om ze te verstevigen plakte ik 2 stevige kartonnen op A4-formaat op de bodem van de doos.

2) Ik gebruikte decopatch om de binnenkant van de doos te versieren. Decopatch is een heel erg licht soort papier dat wordt gebruikt om onder meer meubelen of kartonnen figuren te beplakken. Je scheurt het in stukken en kleeft het dan op het oppervlak. Meestal heeft decopatch een erg leuk motief.

3) Ik zocht op het internet naar leuke pin up prentjes. Ik printte ze, knipte ze uit en kleefde ze op het dienblad.

4) Ik verfde de buitenkant van de doos zwart. Ik had 3 lagen nodig, en de onderkant verfde ik niet.

5) Ik versierde de 2 lange zijdes van de buitenkant van de doos. Hiervoor gebruikte ik een gouden pen en kartonnen krullen. De korte zijdes liet ik effen zwart. Ten slotte gebruikte ik washi tape om de bovenkant van de lange zijdes van het dienblad te verstevigen.

6) Nog een laagje vernis en mijn dienblad was af!

Benodigdheden

– Washi tape met muzieknoten – bij Pippoos

Decopatch met bloemen – Santoro London, bij Pippoos

– Om alles te kleven maakte ik mijn eigen lijmmengsel, een eigen variant van het bekende merk ‘Mod Podge’. Hiervoor gebruikte ik witte knutsellijm, en verdunde dit met water en vernis.

Platte kartonnen doos, gevonden in de plaatselijke supermarkt.

– Kartonnen krullen – ‘Clipboard swirls’ van Colours unlimited

– Gouden pen – Uni-ball Signo broad, bij Ava

25 things to do before turning 26

027

My new list of goals! I learned from last year that it’s really important to make your goals as concrete as possible, so that’s what I tried to do. Here we go!

Mijn nieuwe lijst met doelen! Ik leerde vorig jaar dat het superbelangrijk is om je doelen zo concreet mogelijk te maken, dus dat is wat ik probeerde. Hier gaan we!

1. Be and stay happy. And think about what makes me happy.
Gelukkig zijn en blijven. En nadenken bij wat me gelukkig maakt.

080

2. Adventurous travel:
One or a combination of the following: hitchhiking, backpacking, travel alone, destination unknown.

Avontuurlijk reizen:
Eén of een combinatie van de volgende zaken: liften, rondtrekken met rugzak, alleen reizen, bestemming onbekend.

3. Go on a weekend or midweek with one or more friends.
Op weekend of midweek gaan met één of meer vrienden.

4. Find a job where I can stay longer than 4 months: no short term replacements that get extended.

Een job vinden waar ik langer kan 4 maanden kan blijven: geen korte vervangingen die verlengd worden maar iets voor een wat langere termijn.

5. Finish 5 sewing projects with my sewing machine.
Ideas: flagline! Pillow cases! Crazy pillows! Skirt!

5 Naaiprojecten afwerken met mijn naaimachine.
Ideeën: vlaggenlijn! Kussenslopen! Zotte kussens! Rokjes!

6. Do something wild: kart or paintball or kayak

Doe eens wild: karten of paintballen of kayakken.

7. Perform close harmony in a living room concert

Close harmony brengen in een huiskamerconcert. Ook mijn eigen huiskamer telt mee!

8. Go to a music festival.
Free festivals in my hometown do NOT count.

Naar een muziekfestival gaan.
Gratis festivals in eigen stad tellen niet!

Concert (1)

9. Suck in soms culture! This means, at least…
– 3 music concerts
– 3 theater or dance performances
– 1 opera or musical

Geniet van cultuur! Dit wil zeggen, minstens…
– 3 muziekconcerten
– 3 theater- of dansvoorstellingen
– 1 opera of musical

10. Read 20 books
20 boeken lezen.

11. Take first aid lessons
EHBO lessen volgen en succesvol examen tot helper afleggen.

12. Volunteer
Vrijwilligerswerk

13. Blog at least once a week.
Minsens eenmaal per week bloggen

14. Go out, dance and have a crazy time 5 times.
5 keer uitgaan en dansen.

15. Make 2 new friends
2 nieuwe vrienden maken

018

16. Organize a high tea in the park with at least 5 friends.
Crucial elements: sun, blankets, desserts, tea

Een ‘high tea’ in het park organiseren met minstens 5 vrienden.
Cruciale elementen: zon, dekentjes en kussens, desserten, thee

17. Make a scrapbook about my family
Een plakboek over mij familie maken

18. Try something new every week, AND make photos.
Laughing, friends, crazy.
Elke week iets nieuws proberen EN foto’s maken.
Lachen, spannend, vrienden, zot doen.

19. Declutter by doing 2 times a 100 things challenge.
Rommel opruimen door 2 keer een 100 things challenge te doen.

20. Make more photos of great and small moments.
Use them to make a photo-book or to decorate my home.
Meer foto’s maken van grote en kleine momenten.
De foto’s gebruiken om een jaarboek te maken of het huis te versieren.

21. New classes!
Maybe history? Acting? Dancing? ..
Nieuwe lessen volgen!
Misschien wordt het wel geschiedenis? Of acteren? Of dansen?

Afbeelding (14)

22. Make an illustration portfolio with at least 22 items.
Een illustratie portfolio maken met minstens 22 items.

23. Technology and me.
– Try 1 internetfree day a week (reading mails after 10pm is ok)
– Go on facebook maximum once a week (I’m not on twitter)
– Read emails maximum twice a day

Technologie en ik.
– 1 internetvrije dag per week
– Maximum eemaal per week op facebook (ik zit niet op twitter)
– Emails maximum tweemaal per dag lezen.

24. Get my drivers licence (finally)
Mijn rijbewijs halen (eindelijk)

25. Promote my stuff!
Mezelf promoten!

My pimped diary for 2015

My pimped diary for 2015!

I bought the original diary in Hema. There, it was brown with mintgreen accents. It is a weekdiary and it is thin, exactly what I wanted. A list of supplies is to be found at the bottom of this post!

 

Mijn eigen gepimpte agenda voor 2015!

Ik kocht de oorspronkelijke agenda bij Hema. Hij was toen effen bruin met muntgroene accenten. Het is een weekagenda en hij is lekker dun, precies zoals ik wou. Een lijst met benodigdheden kan je vinden onderaan deze post.

017

016 (2)

015

Supplies

– Washi tape (music notes motive) – at Pippoos

– Lace – at Veritas

– Decopatch with flowers – Santoro London, at Pippoos

– Clear glue – Bison

 

Benodigdheden

– Washi tape met muzieknoten – bij Pippoos

– Stukje kant- bij Veritas

– Decopatch met bloemen – Santoro London, bij Pippoos

Decopatch is een heel erg licht soort papier dat wordt gebruikt om onder meer meubelen of kartonnen figuren te beplakken. Meestal heeft decopatch een erg leuk motief.

– Heldere lijm – Bison