Scented sachets tutorial

012 (2)

Scented sachets are lovely! In olden times people used them to perfume their clothes. Nowadays, they are gaining popularity again. You could buy them but why won’t you try making them yourself?

1. Cut out a piece of fabric measuring 15*15 cm

2. Fold it in two so that the right side of your fabric is facing inwards; the wrong side is facing outwards. Stitch the long side and one of the two short sides. Leave a hem of 0,5 cm.

3. Reverse the fabric

4. Decorate your sachet. I used lace, a button, two small bells

006 (2)

5. Fill your sachet with scented material! I used eucalyptus fruits, but mint, lavender, thyme and others also do the job.

6. Tie the scented sachet with a string or lace

 

Geurzakjes zijn heerlijk! Vroeger werden ze gebruikt om kledij te parfumeren en werden ze in de kleerkast gelegd. Na een lange periode in de vergetelheid zijn ze nu weer populairder. Je zou ze kunnen kopen, maar waarom niet proberen er zelf te maken?
1. Knip een stuk stof van 15*15 cm
2. Vouw het dubbel zodat de goede kan van de stof naar binnen toe ligt; de ‘slechte kant’ ligt dus naar buiten toe. Naai de lange kant en één van beide korte kanten aaneen.
3. Draai je zakje om
4. Versier je zakje: ik gebruikte kant, een knoopje, 2 kleine belletjes.
5. Vul het zakje met iets geurigs! Ik gebruikte eucalyptusvruchten, maar ook lavendel, munt, tijm en anderen doen het prima.
6. Knoop het zakje dicht met een stuk touw of lint.

Advertisements

Washi tape greeting cards

24 feb (6)

I made a series of greeting cards using only washi tape and Indian ink. I had a lot of fun making them! Washi tape is fantastic, this was my first time using it! I WANT MORE! My intention was to give the cards to a friend, but I don’t know who I am going to give it to yet.

Ik maakte een serie wenskaarten en gebruikte hiervoor enkel washi tape en Chinese inkt. Het was de eerste keer dat ik washi tape gebruikte en ik vind het fantastisch! IK WIL ER MEER! Ik wil de kaarten graag (ongeschreven) aan een vriend(in) geven als een cadeautje, maar weet nog niet aan wie.

24 feb (7)

3 of the cards are birthday cards. I found inspiration for the font at http://www.prullemie.be
At first, I more or less copied her letters, but late I experimented al ot more (was fun!). Inspiration for the washi tape garland was found while searching google, where I found several examples. I folded the washi tape in 2 and glued the string to the card at both ends.

3 van de kaarten zijn verjaardagskaarten. Inspiratie voor het lettertype vond ik op http://www.prullemie.be
Eerst kopieerde ik haar letters min of meer, maar later experimenteerde ik veel meer (was erg leuk!). Ik vond inspiratie voor de washi tape slinger tijdens een zoektocht via google, waar ik verschillende voorbeelden vond. Ikzelf vouwde de washi tape dubbel en kleefde het touwtje aan de kaart aan beide uiteinden.

24 feb (2)

The only 2 cards without the font are the ‘thank you’ card (right) and the ‘love you’ card (left).

De enige 2 kaarten zonder het lettertype zijn de ‘dank je wel’- kaart en de ‘love you’ kaart.

24 feb (8)

I also made a greeting card for a newborn (left, of course) and for a marriage. I found inspiration for the wedding card at 365daysofcrafts.com

Ik maakte ook een wenskaart voor een geboorte en voor een huwelijk. Inspiratie voor de huwelijkskaart vond ik op 356daysofcrafts.com

24 feb (9)

A ‘get well soon’- card! I found inspiration for that one in a already existing greeting card
(http://www.springboon.be/index.php?route=product/product&product_id=299)

Een ‘beterschap’- kaartje! Hiervoor vond ik inspiratie in een reeds bestaande wenskaart van Rube en Rutje
(http://www.springboon.be/index.php?route=product/product&product_id=299)

24 feb (1)

Finally, I made a new home greeting card (right, of course) and a more general ‘congratiulations’ card (left).

Tot slot maakte ik ook een ‘nieuwe woonst’ kaartje en een meer algemeen ‘proficiat’- kaartje.

Earring organizer

002

I’m proud of my earring organizer! There is even some space left for new earrings 🙂
I bought a framework (thriftshop) and some lace; had a hard time fixing the lace to the framework though. I first tried glue but this couldn’t hold the weight of the earrings. I ended up stapling it.

Ik ben best trots op mijn oorbel opbergsysteem. Er is zelfs nog plaats vrij voor nieuwe oorbellen 🙂
Ik kocht een kader (kringwinkel) en wat kant; de kant aan het kader bevestigen was verrassend moeilijk. Ik probeerde het eerst met lijm, maar die kon het gewicht van de oorbellen niet verdragen. Uiteindelijk heb ik alles aan elkaar geniet.

24 going on 25

I saw on several other blogs that people made lists of the things they want to do before their birthday, which inspired me to make one myself! My birthday is in december and I made the list the last week of january, so there is plenty of time left to finish it.
Here we go: the 24 things I want to do before my 25th birthday!

Ik zag op verschillende andere blogs ‘going on’ lijstjes: lijstjes van dingen die mensen willen doen of bereiken voor hun volgende verjaardag. Dit inspireerde me om zelf ook zo’n lijst te maken. Mijn verjaardag is in december en ik maakte de lijst eind januari, dus is er nog ruim genoeg tijd om de lijst af te werken.
Hier gaan we: de 24 dingen die ik wil doen of bereiken voor mijn 25ste verjaardag!

Afbeelding (6)

1. Find a job (a steady one, no short-term interim)
2. Start a course or study (there are so many things I would like to learn: graphic design? History? German?) (Sewing lessons)
3. Go on a travel-adventure (Hike in Sweden)
4. Sing in a close harmony group
5. Go to 1 or more music festivals (Gentse feesten)
6. Go to the theater or opera at least 3 times
7. Read 20 books (16/20: Terry Pratchett – Lemen voeten, Peter Haugen – De kleine geschiedenis voor dummies, Eric Chaline – Dwaze voorspellingen (Historische blunders), Terry Pratchett – Berevaar, Douglas Adams – 5x The Hitchhiker’s Guide to the galaxy, Mark haddon – The curious incident of the dog in the night-time, Jane Austen – Pride and prejudice, CS Lewis – The Lion, the Whitch and the Wardrobe, Deflo – Kortsluiting, Scott Fitzgerald – The Great Gatsby, Gretchen Rubin – The happiness project)

8. Make presents for friends and family myself (or give things away) but never buy presents (3 made, 2 bought)
9. Host a dessert-theme-party
10. Do 52 crazy, impulsive things
11. Make or pimp 5 garnments
12. 100 things challenge: give away 100 things in 3 months (deadline 18th of may). If I buy or receive things, I have to sustract them from the amout of things I already gave away.
13. Learn to be a good loser when playing games with bf
14. Quit facebook
15. 1 full sketchbook
16. Make photo’s of all important friends
17. Practice piano and guitar (and learn some popular songs)
18. Show my talents (music, crafts, ..)
19. Learn to act
20. Volunteer in an organization
21. Declutter
22. Make ‘business cards’ for my ice cream blog
23. Host a crafternoon
24. 1 internet free day per week

1. Werk vinden (een minstens tijdelijk stabiele, geen korte termijn interim)
2. Een studie of cursus starten (er zijn zo veel dingen die ik nog zou willen leren! Geschiedenis? Grafisch ontwerp? Duits?) (Naailes)
3. Avontuurlijk reizen (Met de rugzak trekken in Zweden)
4. In een close harmony groepje zingen
5. Naar 1 of meer festivals gaan (Gentse feesten)
6. (minstens) 3 keer naar theater of opera gaan
7. 20 boeken lezen (16/20: Terry Pratchett – Lemen voeten, Peter Haugen – De kleine geschiedenis voor dummies, Eric Chaline – Dwaze voorspellingen (Historische blunders), Terry Pratchett – Berevaar, Douglas Adams – 5x The Hitchhiker’s Guide to the galaxy, Mark haddon – The curious incident of the dog in the night-time, Jane Austen – Pride and prejudice, CS Lewis – The Lion, the Whitch and the Wardrobe, Deflo – Kortsluiting, Scott Fitzgerald – The Great Gatsby, Gretchen Rubin – The happiness project)

8. Cadeaus voor vrienden en familie zelf maken (of iets weggeven) maar niets kopen (3 gemaakt, 2 gekocht)
9. Een dessert-themafeestje geven
10. 52 zotte, impulsieve dingen doen
11. 5 kledingstukken maken of pimpen
12.100 dingen weggeven in 3 maanden (deadline is dus 18 mei). Als ik zaken koop of krijg, moet ik die aftrekken van het aantal dingen dat ik reeds weggaf of weggooide.
13. Een goede verliezer leren zijn bij spelletjes tegen de bf
14. Stoppen met facebook
15. 1 vol schetsboekje
16. Foto’s maken van alle belangrijke vrienden
17. Piano en gitaar blijven oefenen (en enkele populaire liedjes leren)
18. Mijn talenten tonen (muziek, geknutsel, ..)
19. Leren acteren
20. Vrijwilligerswerk
21. ‘ontrommelen’
22. Visitekaartjes maken voor mijn ijsblog
23. Een craft/knutsel namiddag organiseren
24. 1 internetvrije dag per week

Nigella’s pistachio nuts and white chocolate cookies

023

A friend came over to bake cookies together and she brought her Nigella Lawson baking book with her!

We made the cookies with pistachio nuts and white chocolate. Sooo good! I don’t have the exact recipe unfortunately, but they were really easy, we basically started with mixing flour, sugar, butter and eggs and then added chopped pistachio nuts and chopped white chocolate.

Een vriendin was bij me op bezoek om samen koekjes te bakken. Ze bracht haar bakboek van Nigella Lawson mee en we maakten de koekjes met pistachenoten en witte chocolade. Ze waren eenvoudigweg héérlijk, echt een aanrader. Ik heb het exacte recept niet maar ze waren heel eenvoudig te maken, we zijn gestart met bloem, suiker, boter en eieren te mixen en voegden dan stukjes pistachenoten en stukjes witte chocolade toe.

Pop art

011

My boyfriend plays in a band and I made this bandpicture as a present for him during the Christmas holidays.

You can find their band’s facebook page here: https://www.facebook.com/modernartband?fref=ts

001

First step: drawing the faces based on an existing photo. Some alterations were needed though, such as adding glasses for second person starting from the right.

010

Second and third step: painting, starting with the lightest colour; so this means first yellow, then red and finally black.

Teacup candles

019 (2)

021 (2)

The perfect present for a friend of mine: teacup candles! I found the teacups in the local thriftshop.
It was my first time making candles! My first attempt failed, the small container with the candle wax flipt over in the pan with water where it stood in. Scraping the wax out of the pan wasn’t the most fun thing to do, but after that my second attempt succeeded! I created the light blue colour by melting a tiny bit of crayon together with the wax.

Ik vond het perfecte cadeau voor een vriendin van me: theekop-kaarsen. De kopjes vond ik in de kringwinkel. Dit was mijn kaarsen-maak-doop, spannend! De eerste poging mislukte omdat het blik met het kaarsvet omviel in de pan met water waarin het blik stond. Na veel geschraap volgde een tweede poging. Ik leerde uit mijn fouten en maakte het blik vast met een elastiekje, met een geslaagd resultaat! Ik smolt een heel klein stukje wasco samen met de kaarsenwas om de lichtblauwe kleur te krijgen.

M&M cookies

004

I found a lot of recipes for M&M cookies and I really wanted to give it a try!
I adapted them to the ingredients I already had at home.

My boyfriend and sister liked them A LOT! The great thing is, they are extremely easy and quick to make.

To make about 30 cookies, you will need:
2 cups of self-rising flour
OR (if you don’t have self-rising flour)
2 cups all purpose flour
1 tsp baking powder
1/4 tsp baking soda
1/4 tsp salt

As you can see, it’s a lot easier (and cheeper) to use self-rising flour, which is flour with baking powder and salt added to it during packaging.

3/4 cup butter, room temperature
1 cup white sugar
1 large egg
1 large egg yolk
1 1/2 cups M&M’s
1/2 cup chocolate chips

Getting started

Preheat oven to 180°C. Line a baking sheet with baking paper.
In a large bowl, mix together the butter and the sugar until light and creamy. Add the egg and egg yolk.
With a mixer on low speed, gradually add the flour mixture.
Stir in the M&Ms and chocolate chips until evenly distributed. Dough will be quite stiff.
Shape dough into balls of 1,5 cm and place onto the baking sheet, leaving about 3 cm between the cookies to allow to spread.
Bake for 13-15 minutes, until cookies are lightly browned.
Allow them to cool down on baking sheet or on a wire rack.

(thanks to http://www.bakingbites.com for the inspiration!)